Taxinge-Näsby

Taxinge-Näsby


Kommun: Nykvarn

Besöksmålstyp: Byar och kulturlandskap, Slott och herrgårdar

Närmaste SL-hållplats: Taxinge

Många människor går mot ett stort hus, det är träd runt omkring.

Taxinge-Näsby. Foto: Anna Ulfstrand.

Taxinge-Näsby slott är byggt under tidigt 1800-tal och ligger på en udde i Mälaren med utsikt över Gripsholmsviken.

Första gången namnet Näsby nämns i skrift är 1281 då en bror till kung Magnus Ladulås donerade Näsby by till domkyrkan i Strängnäs. Vid medeltidens slut hade Näsby donerats till kartursianklostret Pax Mariae eller Marie fred, som gav Mariefred dess namn. Gustav Vasa beslagtog sedan Näsby vid reformationen. 1795 köptes Näsby av Joakim Daniel Wahrendorff som var en av Sveriges rikaste män. Näsby hade vid denna tid blivit Södermanlands tredje största gods, som omfattade så gott som hela Taxinge socken och delar av flera andra socknar.

Slottet

Det nuvarande slottet uppfördes åren 1806-1813 efter ritningar av Carl Christoffer Gjörwell och har sedan dess inte genomgått några större förändringar. Sidobyggnaderna är daterade till 1740. Till slottet hör flera trädgårdar med bland annat en turkisk och en kinesisk paviljong. Slottet tillhör numera kommunen och drivs som fest- och konferensanläggning med kafé.

Samhället

Under 1800-talet växte ett helt samhälle fram med skola, kyrka, affär, telegraf, ångbåtsbrygga och järnvägsstation. På gården fanns såg, hyvleri, smedja, tegelbruk, mejeri och kvarn. Taxinge kyrka som byggdes i slutet av 1600-talet blev ombyggd i nygotisk stil 1862-1863. Stationen och järnvägen används numera av Östra Södermanlands Museijärnväg. Sommartid går det rälsbuss mellan Läggesta och Taxinge-Näsby. Ångbåtsbryggan angörs under sommaren av ångbåten Mariefred. Gamla handelsboden från 1910-talet fungerar under sommaren som krog.