Ekebyhov

Ekebyhov


Kommun: Ekerö

Besöksmålstyp: Byar och kulturlandskap, Slott och herrgårdar

Närmaste SL-hållplats: Ekebyhov

Ett stort hus med många fönster, det har en stor gräsplan framför sig.

Ekebyhov. Foto: Lisa Sundström.

Ekebyhov är en 1600-talsherrgård belägen på östligaste Ekerö. Till herrgården hör också en stor park och äppelodling.

Träslott från stormaktstiden

Det var fältmarskalken Carl Gustaf Wrangel som 1673 lät bygga det timrade träslottet i två våningar. Bygganden har säteritak och fasaderna är klädda med locklistpanel. I stora salongen finns en skulpterad sandstensspis som Wrangel enligt traditionen tagit som krigsbyte i Prag under trettioåriga kriget. Senare ägare har alla satt sina olika avtryck i interiören som vittnar om herrgårdens alla epoker. På en höjd ligger en ekonomibyggnad med klocktorn från omkring 1850.

Utefter vägen i söder ligger kusk- och inspektorsbostäder, arbetarbostäder och ekonomibyggnader. Huvudbyggnadens entréfasad vetter mot söder och mot norr breder den gamla barockträdgården ut sig. Bortom den ligger en bokskog som planterades omkring 1800 och som anses vara Europas nordligaste självföryngrande bokskog. En kilometerlång rak allé leder från hamnen vid Gällsta fram till herrgården.

Återinvigt som kulturhus

Kommunen köpte egendomen 1980. Efter en grundlig restaurering ledd av arkitekt Ove Hidemark, återinvigdes den 1983 som Ekerö kommuns kurs- och konferensanläggning. Huvudbyggnaden används för olika kultur- och föreningsaktiviteter och vid kommunens representation.

Äppelsorter bevaras

Vid Ekebyhov startade under tidigt 1900-tal en plantskola för äppel- och päronsorter. 1997 genomfördes nyplanteringar av olika äldre sorter i äppelträdgården som nu är godkänd som ett så kallat klonarkiv för att bevara äldre sorter. Andra liknande klonarkiv finns bland annat vid Bergianska trädgården i Stockholm och Julita gård i Södermanland.

Ekerö kommun äger slottet och har mer information: Ekebyhovs slott (ekero.se)