Stenhamra stenhuggarsamhälle

Stenhamra stenhuggarsamhälle


Kommun: Ekerö

Besöksmålstyp: Byar och kulturlandskap, Industri­historia

Närmaste SL-hållplats: Stenhamra centrum

Klippor och vatten.

Vattenfyllt stenbrott. Stenhamra. Foto: Elisabeth Boogh.

Stenhamra på Färingsö var Stockholms stads eget stenbrott med tillhörande samhälle.

I mitten av 1800-talet började gatornas kullersten i Stockholms att bytas ut mot huggen gatsten. Ett intensivt arbete pågick runt om i staden med stenläggning av gator, torg och kajer. Till en början köptes stenen ifrån enskilda tillverkare men 1872 började Stockholms stad tillverka egen gatsten. År 1884 köpte staden ett granitberg med egen strand vid Långtarmen i Mälaren. Här byggdes ett stenhuggeri upp som fick namnet Stenhamra.

Stenhamra var stadens största stenbrott. Den huggna stenen transporterades från brottet ned till stranden där den lastades i pråmar för leverans till staden. Stenbrottet hade omkring 100 anställda och här växte ett självständigt samhälle upp med bostäder, skola, badhus och konsumbutik. De flesta arbetarfamiljerna bodde i enrumslägenheter vilket var den vanliga lägenhetsstorleken för arbetare i slutet av 1800-talet.

Stenbrytningen upphörde 1937 men mycket av industrimiljön med stenbrottet och samhället finns fortfarande kvar. Den välbevarade miljön i Stenhamra har använts i flera filminspelningar sedan 1950-talet, till exempel i Bröderna Lejonhjärta och Pippi Långstrump.