Vätö

Vätö


Kommun: Norrtälje

Besöksmålstyp: Industri­historia, Kust och skärgård

Närmaste SL-hållplats: Busslinje 638 från Norrtälje Busstation har tre olika destinationer på Vätö

Delar av verktyg som ligger på en sten.

Vätö stenhuggeri. Foto: Anna Ulfstrand.

På Vätö har det brutits röd granit sedan slutet av 1800-talet. Flera kända byggnader i Stockholm är byggda med sten från Vätö.

Röd granit till Stockholms monumentala byggnader

År 1892 började brytningen på Vätö av den vackra rödaktig graniten som snabbt blev mycket omtyckt inte minst som byggnadssten. Flera privata stenhuggerier startade men i slutet på 1890-talet började också Stockholms stad bryta granit på Vätö. Stora beställningar av byggnadssten i slutet av 1800-talet och under början av 1900-talet innebar att stenhuggerierna växte och många arbetare med sina familjer flyttade till Vätö. Stockholm var den största marknaden för stenhuggerierna. Flera av stadens kända byggnader som till exempel Operan och Riksdagshuset byggdes med Vätögranit.

Bostäder för stenhuggare

Den stora inflyttningen till Vätö innebar också att behovet av nya bostäder ökade. Många stenhuggare byggde egna hem, men vid Stockholms stads stenhuggeri Vätöberg fanns också tjänstebostäder som byggdes av staden. Stenindustrin fanns kvar som en viktig näring på Vätö fram till 1941 då Stockholms stads stenhuggeri vid Vätöberg lades ned. Men stenhuggeriverksamheten på Vätö fortsatte ändå i många år efter det om än i mindre skala.

Vandringar på Vätö

Harg är centralort på Vätö och här finns matbutik och restaurang. Därifrån kan man vandra till fots till det nedlagda stenbrottet vid Vätöberg. På öns nordligaste udde ligger friluftsområdet Vätö huvud där en stig löper längs vattnet med klippor och små sandstränder.

Visste du att…?

Bron till fastlandet invigdes 1993 och går på 18 meters höjd över det 220 meter breda sundet.

Läs mer

Vätö (roslagen.se)

Ta sig till Vätö

Vaxholmsbolagets båtar trafikerar Håknäs brygga under vår och sommar. Busslinje 638 (SL) från Norrtälje Busstation har tre olika destinationer på Vätö.