Rosenhill

Rosenhill


Kommun: Ekerö

Besöksmålstyp: Byar och kulturlandskap

Närmaste SL-hållplats: Nyckelby

Äppelträd som står i högt gräs.

Rosenhill. Foto: Elisabeth Boogh.

Knappt en mil från Ekerö centrum ligger den gamla fruktträdgården Rosenhill.

Odlade för den växande staden

För Mälaröborna har sedan länge försäljning av lantbruks- och trädgårdsprodukter varit en betydelsefull inkomst. Åkerbruk, boskapsskötsel och handelsträdgårdar har präglat företagandet på Mälaröarna sedan 1800-talets mitt fram till idag. Stockholms stora befolkningsökning i slutet av 1800-talet och en ökad medvetenhet om grönsakers nyttighet ledde till en ökad efterfrågan av trädgårdsprodukter.

Runt Stockholm anlades många nya handelsträdgårdar efter sekelskiftet. Genom närheten till Stockholm och det gynnsamma klimatet på Mälaröarna växte många handelsträdgårdar fram på Mälaröarna. Varorna fraktades med båt till Stockholm där de såldes på torgen i Gamla Stan av bönderna själva eller av torgmadamer. Till en början odlades grönsaker, frukt och bär av alla slag och senare blev blommor en allt viktigare produkt. De äldre handelsträdgårdarna är numera nedlagda och få äldre handelsträdgårdsmiljöer finns kvar.

Närodlat idag

På Mälaröarna Ekerö och Färingsö finns idag många handelsträdgårdar som inriktar sig på blommor och det finns gott om gårdsbutiker som tar till vara på och säljer närodlade ekologiska produkter av alla slag. Rosenhill är en av Ekerös trädgårdar med gårdsbutiker. Här kan du plocka årstidens frukt och grönt, musta äpplen, titta i gårdsbutiken eller gå på gårdens café. Rosenhill har öppet från juni till oktober.

Här hittar du evenemangskalender och caféinformation för Rosenhills Trädgård (rosenhill.nu)