Överjärva gård

Överjärva gård


Kommun: Solna

Besöksmålstyp: Byar och kulturlandskap

Närmaste SL-hållplats: Ulriksdals station

Ett stort hus med gräs intill väggen.

Överjärva gård. Foto: Mattias Ek.

Överjärva gård är en bevarad jordbruksmiljö i Solna. Gårdens byggnader ligger på en höjd i ett öppet landskap.

Överjärva gård består av två ljusmålade huvudbyggnader i varsin lummig trädgård, ett märkligt litet kapell och en klunga stora, faluröda uthus med slingrande grusvägar emellan. Alla byggnader är från tiden mellan 1825 och 1890. Rester av den gamla allén som ledde in till gården finns fortfarande kvar. Överjärva gård har funnits i mer än 1 000 år. Kring gården ligger ett 20-tal gravar från yngre järnåldern, rester av det en gång betydligt större gårdsgravfältet. Överjärva är den enda av Solnas jordbruksmiljöer som är bevarad i sin helhet.

Statarmuseum

De två gårdarna i byn, Östergården och Västergården, blev på 1600-talet arrendegårdar under Ulriksdals slott. 1790 vräktes bönderna och all jord samlades till en enda brukningsenhet. En ny huvudbyggnad uppfördes och de många små uthusen ersattes med färre och större. Ett stycke åt väst ligger den stora röda statarlängan. Huset rymmer 21 bostadsrum, gemensam hall och bagarstuga. Varje familj bodde i ett eller högst två rum. Byggnaden är bland de sista av detta slag som finns kvar i trakten runt Stockholm och några rum är inredda som museum.

Kapell som ateljé

Mellan 1868-1872 hyrdes Överjärva av Ohan Demirgian, en färgstark och äventyrlig person som tillhörde den inre kretsen kring Karl XV. Han lät uppföra “kapellet”, en byggnad som var inspirerad av kyrkorna i Armenien. Under olika perioder har huset använts som konstnärsateljé. Där skapades Bror Marklunds portar till Historiska museet på Narvavägen i Stockholm. Under 1900-talet minskade Överjärvas jordbruksmark efterhand, först genom att skjutbanor och övningsfält anlades, sedan genom öppnandet av en hästkapplöpningsbana. Idag finns bland annat en naturskola och ett café på gården.