Bögs gård

Bögs gård


Kommun: Sollentuna

Tillgänglighet: Ljudfil, Rullstolsvänligt

Besöksmålstyp: Byar och kulturlandskap

Närmaste SL-hållplats: Häggvik station

En ko tittar in i kameran.

Bögs gård. Foto: Mattias Ek.

Bög är en av få gårdar i Sollentuna kommun som fortfarande bedriver jordbruk. I kulturlandskapet i Bög-Väsby finns välbevarade lämningar från forntid till nutid.

I dag brukas också Väsbys och Knistas mark under Bög som är en visningsgård, öppen för allmänheten med inriktning på skolklasser och dagisgrupper. De kan där få inblick i livet och sysslorna på ett jordbruk. Bög är känt i skrifterna sedan 1350. Namnet kommer av böja eller båge. Huvudbyggnaden är troligen från 1600-talet, men fick sitt nuvarande utseende 1944. Till gården hör flera uthus. Kulturmiljön vid Bög och Väsby är mycket omväxlande med tradition sedan förhistorisk tid. I området finns flera gravfält från yngre järnålder (550-1050 e. Kr) i nära anslutning till gårdstomter vilket tyder på att Bög och Väsby anlades under denna tid. På Väsbys ägor, väster om sjön Ravalen, finns en fornborg.

175 fornlämningar

Det välvårdade Knistahammar är Sollentunas största gravfält och har genom sitt innehåll av varierade gravformer ett stort vetenskapligt intresse. Gravfältet ligger väl synligt från E 4:an. Det består av ca 175 fornlämningar, de flesta runda stensättningar. Dessutom finns 20 högar, 10 rektangulära stensättningar, två resta stenar och tre treuddar, vilket är tresidiga stensättningar.

Av kulturhistoriskt intresse är dessutom de lämningar som finns från den tid då Järvafältet användes som militärt övningsområde. En stor del av det obebyggda området ingår nu i Järvafältets naturreservat och friluftsområde.

Tillgängligt landskap

Spännande berättelser från Stockholms närhet – i din egen mobiltelefon

Bögs gård är en del av ”Tillgängligt landskap”. Dessa platser är lätta att besöka med rullstol och barnvagn. Det finns ljudguider som du kan lyssna på direkt i din mobiltelefon eller ladda ner till en MP3-spelare. Alla ljudguiderna är anpassade för synsvaga. Ljudguider och mer information finns på en extern webbsida.

Lyssna på landskapets historia (irismedia.se)

Bögs gård – Ljudguide med och utan syntolkning (irismedia.se)

Mer om Tillgängligt landskap