Rissne gård

Rissne gård


Kommun: Sundbyberg

Tillgänglighet: Parkering, Rullstolsvänligt

Besöksmålstyp: Slott och herrgårdar

Adress: Mässvägen 2, Sundbyberg

Närmaste SL-hållplats: Rissne

Foto: Elisabeth Boogh

Rissne gård är en kvarleva från ett 1600-talspalats och bär spår av områdets historia både som säteri och militäranläggning.

Rissnes äldsta historia

Människor har bott i Rissne i mer än tusen år. Vid medeltidens slut låg sex torp under Rissne men namnet finns med i anteckningar redan från 1100-talet. En runsten i Sigtuna talar också om Gunnar i Risnii, vilket skulle kunna vara ett ännu äldre skriftligt belägg. I området finns flera gravhögar som tydligt visar att platsen varit betydelsefull åtminstone sedan järnåldern.

Tiden som slott

Gården består idag av en huvudbyggnad från 1640 och två timrade parstugor från mitten av 1700-talet. Mangårdsbyggnaden är intressant eftersom den är resten av ett slott. På en teckning av Erik Dahlberg från 1660- eller 1670-talet ser vi en pampig huvudbyggnad med trappstegsgavlar i fyra väderstreck. Rissne omnämns som säteri från 1658. En förutsättning för att ett gods skulle räknas som säteri, alltså ett adligt gods med rätt att slippa skatt, krävde kronan en ståndsmässig byggnad. En sådan hade Rissne om vi får döma efter teckningen.

Rissne slott tecknat av Erik Dahlberg

Militären tar över

När Karl XI genomförde en reduktion år 1692 var Rissne ett av de gods som konfiskerades av kronan. Efter det gjordes gården till boställe för kavalleriet och användes sedan av militären fram till 1811. Då hade huset angripits av så mycket röta att arrendatorn beslöt att riva herrgården. Men hela huset revs inte utan den nedre våningen blev kvar och fick ett nytt sadeltak.

Välbevarade detaljer

Dagens Rissne gård har kvar många detaljer som berättar om husets tid som herrgård. Den kraftiga rombmönstrade ekporten sitter i en portal av huggen sandsten. Den finns med redan på Dahlbergs teckning. I salen finns takmålningar och dörrarna har handsmidda gångjärn från 1600-talet med detaljer av troll och vilda djur. Kakelugnen i stora salen är sammansatt av krönet från entréportalen och skulpturer från en spis på andra våningen.

Idag är Rissne gård värdshus med trädgårdskafé sommartid. I detaljplanen så önskar stadsplanerarna att gården får ta mer plats och integreras mer i området i framtiden.