Stora skuggan

Stora skuggan


Kommun: Stockholm

Besöksmålstyp: Byar och kulturlandskap

Närmaste SL-hållplats: Universitetet

Foto: Holger.Ellgaard CC-BY

Området kring gården Stora skuggan i den nordvästra delen av Nationalstadsparken har använts som experimentverkstad för jordbruk och har flera unika byggnader.

Edelcrantz skapade mönsterjordbruk

En person har satt sin prägel på Stora Skuggan mer än andra. Mångsysslaren Abraham Niclas Edelcrantz var bland annat direktör för Gustav III:s teatrar, ursprunglig ledamot för Svenska akademien och ägare till Eldkvarn. År 1793 började han bebygga området som då var ren landsbygd. Under en resa till England och Skottland hade Edelcrantz blivit intresserad av ångmaskinen och den optiska telegrafen som han senare lanserade Sverige. Han inspirerades också till att starta ett mönsterjordbruk efter brittisk förlaga. Stora Skuggan blev platsen för det projektet.

Lantbruksakademien och Universitetet

Vid Stora Skuggan drev Edelcrantz en experimentverkstad för jordbruk. Tidens regenter visade stort intresse för att förbättra jordbruket och Edelcrantz bidrog med att grunda den kungliga Lantbruksakademien. Det så kallade experimentarfältet användes under hela 1800-talet för att få fram effektiva redskap och metoder för odling och djurhållning. Sedan 1970 ligger Stockholms Universitets största campus på en del av området. Studenterna kan fortfarande äta lunch på Lantis, Lantbruksakademiens tidigare jordbruksmuseum.

Visste du att…

De exotiskt klingande namnen i norra nationalstadsparken som Frescati och Albano kom till efter Gustav III resa till Italien 1783–1784?

I området finns också en trädgårdskoloni och en 4h-gård.

I filmen guidar Eva Larsson bland spåren av Edelcrantz verksamhet i Stora Skuggan.