Ängsö

Ängsö


Kommun: Norrtälje

Besöksmålstyp: Byar och kulturlandskap, Kust och skärgård

Ett foto av falurött torp med lada. I förgrunden en äng och ett träd med löv i vardande.

Torpet på Ängsö. Foto: Alf Nordström.

Ängsö nationalpark ligger vid Furusundsleden mellan Yxlan och fastlandet. Här ryms mycket av vad Roslagen kan erbjuda av naturrikedom och kulturhistoria.

Ängsö blev nationalpark 1909 och är en av landets äldsta, den enda i skärgården. Ön fredades för att bevara ett vackert landskap i innerskärgården med blommande ängar och hagar. Tidens botaniska experter förstod inte att miljön var en produkt av många års mänskligt arbete och betande djur utan trodde att den var naturlig. För att skydda Ängsönaturen mot människorna fick torparen på ön endast behålla hälften av sina kreatur och inte slå ängarna.

På sådana villkor tvingades han så småningom att ge upp och flytta därifrån. Följden blev att ön växte igen helt. På 1940-talet insåg alla att landskapet måste öppnas och skötas för att floran ska förbli rik. Uppröjningen började och bete och slåtter återupptogs. 435 olika arter har hittats på Ängsö. I de röda bodarna på Hemudden, några hundra meter från ångbåtsbryggan ligger naturvårdsverkets informationscentral med en utställning om Ängsö och en raststuga.

Res till Ängsö under sommarhalvåret med Waxholmsbolagets båtar från Strömkajen i Stockholm, eller med Ängsöbolaget från Furusund (20-25 minuter).