Stadsplanering - Från egnahem till villa

Liksom tidigare uppförs enfamiljshusen ofta på privat initiativ och snart blir villan ett investeringsobjekt. Egnahemmen blir större och fler under miljonprogrammet. Enstaka villor uppförs i direkt anslutning till äldre egnahemsområden. Vanligare är dock de sammanhållna grupphusområdena som brer ut sig som mattor i utkanterna av äldre egnahemsområden eller flerfamiljshusområden. Tomterna blir större, cirka 1 000 kvadratmeter att jämföra med de hälften så stora äldre egnahemstomterna.

En bil står på en gata vid ett par hus.
Villor vid Stålringen i Järfälla, 1963. Fotograf: Rune Hassner.

Till villan hör en trädgård för rekreation. Här finns utrymme för både barnens lek och föräldrarnas grillfester när odlingarna inte längre behövs för husbehoven. Terrasser och stora gräsmattor kompletterar vardagsrummet och gillestugan som umgängesytor om sommaren. USA står som förebild, både arkitektoniskt och livsstilsmässigt. Särskilt idén om den stora välklippta gräsmattan hämtades från USA som utgör sinnebilden för framgång och överflöd. Fler har råd att köpa sig både villa och bil när välståndet i Sverige ökar under 1960-talet.

Ett rum med två fåtöljer, en soffa och ett par växter.
Vardagsrum i villa i Saltsjöbaden, 1963. Fotograf: Okänd.