Stadsplanering - 2000-talets trädgårdsstad

Kvalitet ska genomsyra det nya sekelskiftets enfamiljshus och grupphusområde. Helhetsplanerade grupphusområden blir vanligare igen men byggs inte längre för befolkningen i allmänhet utan för köpstarka grupper som har råd att betala för exklusiva material och attraktiva lägen. Tendensen är tätt och centrumnära eller glest och lantligt.

Efter FN:s miljökonferens i Rio 1992 diskuteras alltmer frågan om det är just den täta centrumnära bebyggelsen eller de glesa mer lantliga bostadsområdena som är mest hållbar. Intresset för ekologisk hållbarhet kommer till uttryck i såväl ekobyar som enskilt planerade och uppförda ekohus. Vid sidan av kataloghusmarknaden, marknaden för exklusiva arkitektritade villor växer en liten ekohusmarknad fram.

Ytterligare en tendens är förtätning av äldre fritidshusområden genom nya enfamiljshus, radhus och flerfamiljshus samt bostadskomplement som skolor och närbutiker. Trädgårdsstadens idéer om medvetet utformade gaturum och blandade upplåtelseformer och hushåll av olika storlek och ålder, lyfts fram. Planeringen sker i samarbete mellan byggherre och kommun på ett sätt som tidigare varit främmande. Sedan 1990-talets avreglering ligger initiativet hos byggherren som i stor utsträckning bestämmer var, när och hur områdena ska bebyggas.

Stramare stadsplaner med utrymme för bilar, blandad trafik och parkeringsplatser för en till två bilar på tomten kombineras med sparad naturmark mellan kvarteren snarare än inom kvarteren. Husen byggs i olika storlek på olika stora tomter för mesta valbarhet. Tätt placerade hus eller radhus, små tomter om 200–400 kvm men större enheter om flera hundra hus byggs, som på Strandängarna vid Erstaviken i Tyresö. I Segersäng by, Nynäshamn hittar vi å andra sidan stora tomter med utrymme för egna odlingar. Här finns till och med en undantagsstuga på varje tomt, för tonårsbarnet att bo i, gäster att sova över i eller distansarbetet som möjliggjorts efter internets genomslag. Sedan 2014 är det möjligt att på sin tomt bygga en ännu större bod än friggeboden – Attefallshuset på 25 kvm.