Besöksmål: Marabouparken

Kommun: Sundbyberg

Marabouparken i Sundbyberg är både en skulpturpark och en levande fritidsmiljö. 2008 blev parken utnämnd till Sveriges vackraste park.

Marabouparken skapades mellan 1937 och 1955 i ett samarbete mellan chokladföretaget Marabou och flera av tidens främsta arkitekter, landskapsarkitekter och konstnärer. Marabou hade startat fabrik i Sundbyberg 1916 och erbjöds 1930 att köpa den intilliggande tomten, Sundbybergs gård, av Sundbybergs stad på villkor att också allmänheten fick tillgång till den park som planerades för personalen.

Fabrikens ägare Henning Throne-Holst lät göra om den oländiga terrängen med klippbranter, sankmark och rester av gamla byggnader till en lummig park med gräsytor, barnbad och en samling modern skulptur. Bland de stora internationella skulptörerna som är representerade finns Leonard Baskin, Raymond Duchamp-Villon, Émile Gilioli, Henri Laurens, Marino Marini och Gustav Vigeland. Bland svenskarna märks Eric Grate, Ivar Johnsson, Bror Hjorth, Arvid Knöppel, Lennart Rodhe och Nils Möllerberg.

©Bror Hjorth/BUS2012 Foto: Mattias Ek.

Marabou lade ner verksamheten i Sundbyberg 2002 och parken hyrs numera av kommunen. Sedan 2010 finns Marabou konsthall i det gamla kakaolaboratoriet i parken. En stiftelse förvaltar parkens konstnärliga arv och driver utställningsverksamheten med inriktning på samtidskonst. På sommaren hålls guidade visningar flera gånger i veckan.

Närmaste SL-hållplats: Marabouparken

close-icon