Besöksmål: Den lyckliga familjen

Kommun: Sundbyberg

Konstnär: Carl Vilhelm Fagerberg
Tillkomstår: 1934

På en hög sockel i fontänen reser sig skulpturgruppen “Den lyckliga familjen”. Mamma, pappa och barn. Föräldrarna har spänstiga och muskulösa kroppar. Mamman håller det lilla barnet i sin famn. Pappan står nära intill och tittar på det lilla barnet. Posen är beskyddande. Verket kan ses som dåtidens vision om framtiden och ungdomen. Den återspeglar 1930-talets idealfamilj genom en klassiskt komponerad skulpturgrupp. Den påstår något om sin tid. Så här såg den lyckliga familjen ut. Eller kanske snarare att så här skulle den lyckliga familjen se ut.

Att våra familjekonstellationer har förändrats blir tydligt när man nu betraktar skulpturen. Om framtidens idealfamilj såg ut på det här sättet under 30-talet kan man fråga sig hur framtidens familj ser ut idag? Vad tror du? Frågan är om det finns någon idealfamilj?

©Carl Vilhelm Fagerberg/Bildupphovsrätt i Sverige 2012  Foto: Mattias EK

Föräldraparet speglar också ett kroppsideal som på många sätt är förlegat och ifrågasatt, men som samtidigt lever kvar. Inte minst genom reklamen som vi dagligen möter. Kvinnan är smal med mjuka former och mannen muskulös.

På fontänens sidor hittar du fyra reliefer med arbetande amoriner; små kärleksgudar i form av barngestalter. Relieferna är en hyllning till Sundbybergs industrier, som Kronans brödfabrik, Siverts kabelverk, bryggeriet Kronan, Plåtslageriet, Parfymfabriken, Bagerinäringen och Maraboufabrikens chokladtillverkning. Dessa industrier finns inte längre i Sundbyberg och vittnar om en svunnen tid.

Henning Trone-Holst som var direktör för Maraboufabriken under 30-talet var mycket konstintresserad. Det var han som såg till att donera fontänen till staden. När den tog plats på torget 1934 hade den en mer framträdande plats än idag. Fontänen placerades symboliskt framför dåvarande Stadshuset. Idag är det en privatägd fastighet. Fontänen vittnar på olika sätt om att samhället förändrats, den kan ses som ett monument över en annan tid.

 

Konstnär: Fagerberg, Carl Vilhelm
Tillkomstår: 1934

Närmaste SL-hållplats: Sundbybergs centrum

close-icon