Sundbybergs tunnelbanestation

Sundbybergs tunnelbanestation

Konstnär: Lars Kleen

Tillkomstår: 1985

Material: Plåt


Kommun: Sundbyberg

Besöksmålstyp: Offentlig konst

Adress: Sundbybergs tunnelbanestation

Närmaste SL-hållplats: Sundbybergs centrum

Ett hustak av plåt som står inomhus vid en perrong.

Sundbybergs tunnelbanestation. ©Lars Kleen/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Mattias Ek.

Lars Kleen har utformat stationen som en hyllning till stadens industrihistoria och byggnadstekniska hantverk. Det har han gjort genom att skulptera olika husfasader från Sundbyberg från både förr och nu.

Ett hustak av plåt som står inomhus vid en perrong.
Sundbybergs tunnelbanestation. ©Lars Kleen/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Mattias Ek.

Hus under jord

Konstnären har konstruerat sex huskroppar som möter dig på stationen. Idén till att utforma hus och fasader under jord fick han genom besök på hembygdsarkivet. Där hittade han bilder på äldre bebyggelse som han utgick ifrån i sin gestaltning, men huskonstruktionerna anspelar ändå fritt på historien och framtiden. Man kan säga att stadens historia är berättad ur ett konstnärligt perspektiv. Hos konstnären finns också ett gediget hantverkskunnande och inte minst vördnad för husens olika material och karaktär. Dessa material är presenterade genom de olika husen.

Olika material

Kronans Knäckebrödsfabrik är till exempel gjord som en böljande tegelvägg. Plåtslagarens hantverkskunnighet får vi ta del av genom ett plåttak på perronggolvet, och det är Arla-huset med sitt plåttak som varit förebild. Huset är nu rivet. Det gamla taket har blivit till en magnifik skulptur. Stenarbetet får vi ta del av genom en granitfasad. Här finns också en funkisfasad.

En annan byggnad här under jord är en basarlänga. Bakgrunden är att det fanns gott om träbasarer i Sundbyberg kring sekelskiftet. En del av dem fanns kvar långt in i modern tid. Den sista basaren revs i mitten på 1960-talet. Lars Kleens basarfasad föreställer Sturebasaren, eller Augustadal, som vid början av 1900-talet låg på Sturegatan 24.

Från skiss till färdigt utförande tog det sju år att färdigställa gestaltningen under jord, från 1978 till 1985 då stationen var klar.