Vaxholms fästning

Vaxholms fästning


Kommun: Vaxholm

Besöksmålstyp: Försvars­historia

Runda hus står på en ö i vattnet. En båt åker förbi.

Vaxholms fästning, kastellet. Foto: Elisabeth Boogh.

Vaxholms fästning är det sammanfattande namnet på alla de försvarsanläggningar som ligger runt Vaxholm och som byggts för att skydda inloppet till Stockholm.

Kastellet

Det nuvarande Vaxholms kastell på Vaxholmen utanför Vaxholms samhälle byggdes 1833-1863. Efter förlusten av Finland i början av 1800-talet behövdes ett förstärkt försvar av Stockholm. Arkitekten C.F. Meijer rev stora delar av den befintliga fästningen och byggde nytt, vilket resulterade i kastellets nuvarande utseende. Kastellet är byggt i granit med mer än två meter tjocka murar och kaserner för över tusen man. Beväpningen utgjordes av 156 kanoner.

Rindö redutt ersätter

Olyckligtvis visade det sig att kastellet genom artilleriets utveckling blivit omodernt redan när det stod klart. Det kunde endast användas för administration, utbildning och förråd.

Som förstärkning till Vaxholms kastell byggdes Rindö redutt 1858-1863. Befästningen ligger på Rindös västra udde mittemot Vaxholms kastell. Oskar Fredriksborgs fort byggdes på östra Rindö 1870-1877 för att ersätta Vaxholms kastell.

Stockholms försvar

Vaxholmslinjen var mellan 1914 och 1925 huvudbefästningslinjen i Stockholms skärgård som sträckte sig från Värmdö i öst över Rindö, Vaxön, Edholma till Lillskär i väst. Vaxholmslinjen bestod av en serie batteriplatser och minspärrar och skulle försvara farleden in mot Stockholm med sunden vid Oxdjupet och Kodjupet.

Gustav Vasas skans

Den första befästningen i Vaxholm var den skans som Gustav Vasa lät bygga på Vaxholmen 1549-58. Vid två tillfällen stod en emot anfall mot Stockholm. Första gången var 1612 när danskarna under ledning av Kristian IV försökte tränga in till Stockholm, den andra 1719 när ryssarna var ute i samma ärende. Fästningen höll stånd båda gångerna.

Vaxholms fästning och kastellet är tillsammans med försvarsanläggningarna på Rindö och Frediksborg på Värmdösidan av Oxdjupet värdefulla minnen av olika delar av försvaret av Stockholm och Stockholms skärgård.

En båt som ligger på vattnet. Det är vinter.
Mointorn John Ericsson som lär ha använts vid provskjutningen mot Vaxholms kaställ och Rindö redutt. Bildupphovsrätt i Sverige. Fotograf: Okänd.

Besök Vaxholms kastell

Vaxholms kastell ägs av Statens fastighetsverk. På kastellet finns Vaxholms fästnings museum samt restaurang och konferensanläggning. Vaxholms kastell ligger strax utanför Vaxholms stad, man tar sig dit med en linfärja.

Läs mer

Vaxholms kastell Statens fastighetsverk

Vaxholms Fästnings Museum (vaxholmsfastning.se)