Till innehållet

Besöksmål: Vaxholms fästning

Kommun: Vaxholm

Vaxholms fästning är det sammanfattande namnet på alla de försvarsanläggningar som ligger runt Vaxholm och som byggts för att skydda inloppet till Stockholm.

Den första befästningen var den skans som Gustav Vasa lät bygga på Vaxholmen 1549-58. Efter förlusten av Finland i början av 1800-talet behövdes ett förstärkt försvar av Stockholm. Den gamla befästningen på Vaxholmen ersattes med det nuvarande kastellet. Det byggdes 1833-63 i granit med mer än två meter tjocka murar och kaserner för över tusen man. Beväpningen utgjordes av 156 kanoner.

Olyckligtvis visade det sig att kastellet genom artilleriets utveckling blivit omodernt redan när det stod klart. Det kunde endast användas för administration, utbildning och förråd. Som förstärkning till Vaxholms kastell byggdes Rindö redutt 1858-63. Befästningen ligger på Rindös västra udde mittemot kastellet och består av ett stenhus i två våningar med befästningsvallar bakom.

Oskar Fredriksborgs fort byggdes på östra Rindö 1870-77 för att ersätta Vaxholms kastell. Fortet ligger vid Oxdjupet, det smala sundet mellan Rindö och Värmdölandet. Där går numera den stora farleden till Stockholm med den intensiva färjetrafiken till Finland. Oskar Fredriksborg består av ett övre och nedre befästningsverk som är förenade genom en sprängd tunnel. I fortet ingår också kasern, förläggnings- och förrådsbyggnader.

Vid två tillfällen sedan 1500-talet har Vaxholms fästning fått visa vad det går för. Första gången var 1612 när danskarna under ledning av Kristian IV försökte tränga in till Stockholm, den andra 1719 när ryssarna var ute i samma ärende. Fästningen höll stånd båda gångerna.
Fästningsmuseet i Vaxholms kastell invigdes 2003 och visar i första hand skärgårdsförsvarets utveckling.

Närmaste SL-hållplats: Söderhamnsplan

close-icon