Siaröfortet

Siaröfortet


Kommun: Österåker

Besöksmålstyp: Försvars­historia, Kust och skärgård, Museum

Närmaste SL-hållplats: Östanå färjeläge

En ö med mycket träd omgärdas av vatten.

Siaröfortet. Fotograf: Bin im Garten.

Siaröfortet är en underjordisk försvarsanläggning från början av 1900-talet. Det ligger på en ö i Furusundsleden strax norr om norra Ljusterö.

Plats för 400 militärer under jord

Beslut om att bygga fortet fattades under första världskriget för att hindra en angripare att sjövägen försöka inta Stockholm. Ön ligger strategiskt i den norra farleden in mot huvudstaden. Den underjordiska anläggningen byggdes genom att först borra sig in i berget för hand och sedan spränga. I bergrummen göts sedan tak av betong. Fortet kunde rymma 400 man och var färdigt att användas år 1926. De största kanonerna hade en kaliber på 15 centimeter.

Kort sista förbrukningsdatum

Redan efter två år ansågs fortet vara omodernt. Moderna vapen med större räckvidd gjorde att en ny försvarslinje började byggas i yttersta havsbandet. Siaröfortet användes istället för övningar ända fram till 1960-talet men övergavs sedan. I början av 1990-talet övertogs ansvaret för Siaröfortet av Statens Fastighetsverk som beslutade att bevara det och göra det tillgängligt för allmänheten.

Museum och vandrarhem

Idag är fortet restaurerat och iordningsställt som museum med föremål som visar försvaret av huvudstaden under 1900-talet. Det gamla logementet har blivit vandrarhem med konferensmöjligheter och gästhamnen rymmer över 20 båtar. Kyrkogårdsön där fortet ligger har fått sitt namn av den begravningsplats där offren för 1800-talets koleraepidemier begravdes.

Länkar

Waxholmsbolagets båtar trafikerar ön men inte året runt. Sommartid kör Blidösundsbolaget båtar från Strömkajen i Stockholm: Waxholmsbolaget (waxholmsbolaget.se)

Siarö fort, Ljusterö (statens fastighetsverk)

Siaröfortet på Kyrkogården (roslagen.se)

Siaröfortet Museum (siarofortet.se)