Till innehållet

Besöksmål: Siaröfortet

Kommun: Österåker

Siaröfortet är en underjordisk försvarsanläggning från början av 1900-talet. Det ligger på en ö i Furusundsleden strax norr om norra Ljusterö.

Beslut om att bygga fortet fattades under första världskriget för att hindra en angripare att sjövägen försöka inta Stockholm. Ön ligger strategiskt i den norra farleden in mot huvudstaden. Den underjordiska anläggningen byggdes genom att först borra sig in i berget för hand och sedan spränga. I bergrummen göts sedan tak av betong. Fortet kunde rymma 400 man och var färdigt att användas år 1926. De största kanonerna hade en kaliber på 15 centimeter.

Redan efter två år ansågs fortet vara omodernt. Moderna vapen med större räckvidd gjorde att en ny försvarslinje började byggas i yttersta havsbandet. Siaröfortet användes istället för övningar ända fram till 1960-talet men övergavs sedan. I början av 1990-talet övertogs ansvaret för Siaröfortet av Statens Fastighetsverk som beslutade att bevara det och göra det tillgängligt för allmänheten.

Museum och vandrarhem

Idag är fortet restaurerat och iordningsställt som museum med föremål som visar försvaret av huvudstaden under 1900-talet. Det gamla logementet har blivit vandrarhem med konferensmöjligheter och gästhamnen rymmer över 20 båtar. Kyrkogårdsön där fortet ligger har fått sitt namn av den begravningsplats där offren för 1800-talets koleraepidemier begravdes.

Närmaste SL-hållplats: Östanå färjeläge

close-icon