Oscar-Fredriksborgs fästning

Oscar-Fredriksborgs fästning


Kommun: Vaxholm

Besöksmålstyp: Försvars­historia

En platt byggnad som står på en kulle men utsikt över havet.

Utsikt från Oscar-Fredriksborg. Fotograf: Holger Ellgaard

Oskar-Fredriksborgs fästning byggdes på östra Rindö 1870-1877 för att ersätta Vaxholms kastell. Fortet ligger vid Oxdjupet, det smala sundet mellan Rindö och Värmdölandet.

Fästningen består av ett övre och ett nedre verk förbundna med en i berget utsprängd förbindelsetunnel. Det mesta av Oscar-Fredriksborg ligger i en delvis naturlig sluttning för att synas så lite som möjligt. Detta var ett nytt sätt att bygga försvarsanläggningar på 1870-talet. Vi bygget användes även andra nyheter som nitroglycerin när förbindelsegången sprängdes ut och betong och pansar som skydd för fasaden.

Kraftstationen Oscar-Fredriksborg är ett elverk med två gamla dieselmotorer i Oscar-Fredriksborgs fästning. Här pågår ett ideellt projekt att restaurera en av motorerna.

Oscar-Fredriksborgs fästning är tillsammans med försvarsanläggningarna Frediksborg och Vaxholms kastell värdefulla minnen av olika delar av försvaret av Stockholm och Stockholms skärgård.

Besök Oscar-Fredriksborg

Oscar-Fredriksborgs fästning är ett statligt byggnadsminne och ägs av Statens fastighetsverk. Ibland ordnas visningar av både fästningen och kraftstationen via Vaxholms fästnings museum.

Oscar-Fredriksborg ligger på Rindösidan av Oxdjupet. Idag är Oxdjupet åter en huvudfarled in till Stockholm, ca 180 meter på det smalaste stället. Till Oscar-Fredriksborg kan man kan åka buss och färja via Vaxholm eller Värmdö.

Läs mer

Oscar-Fredriksborg Statens fastighetsverk

Vaxholms Fästnings Museum (vaxholmsfastning.se)