Till innehållet

Besöksmål: Rindö redutt

Kommun: Vaxholm

Rindö redutt byggdes 1859-64 för att komplettera Vaxholms kastell i försvaret av inloppet till Stockholm via Kodjupet och Norra Vaxholmsfjärden. Genom sin höga placering på Rindös norra udde kunde kanoner från redutten behärska sektorn i norr och nordost bättre än de på kastellet.

Fästningen ritades av fortifikationsingenjören Johan af Kleen och domineras av den stora logementsbyggnaden, en så kallad donjon. Byggnaden är kvadratisk till sin form för att kunna ge eld i alla riktningar. Den är omgärdad av djupa vallgravar och fält av stora stenar som skulle ge skydd vid en invasion.

Rindö redutt har två kaponjärer, utskjutande försvarsverk från vilka man kan ge eld längs med försvarslinjen. Detta var en nyhet i mitten av 1800-talet och dessa kaponjärer är de första som byggdes i landet.

12:e batteriet på Rindö byggdes på 1870-talet efter att provskjutningar mot både Vaxholms kastell och Rindö redutt konstaterat att murarna inte höll för de då nya kraftiga kanonerna med räfflade eldrör. 12:e batteriet sprängdes delvis ner i urberget för att synas så lite som möjligt.

Efter första världskriget började Sverige nedrusta sitt fasta försvar och Vaxholms inre försvarslinje utgick ur krigsorganisationen. Härmed förlorade befästningarna på Rindö sin funktion. Rindö redutt var dock bestyckad och hade manskap förlagd inom sina murar fram till 1940-talet.

Rindö redutt är tillsammans med övriga försvarsanläggningarna på Rindö, Fredriksborgs fästning och Vaxholms kastell värdefulla minnen av olika delar av försvaret av Stockholm och Stockholms skärgård.

Besök Rindö redutt

Rindö redutt är ett statligt byggnadsminne som ägs och förvaltats av Statens fastighetsverk. Idag finns Konstnärsföreningen Redutten i de gamla byggnaderna. På Rindö finns det nu också många nybyggda bostäder och utbyggnaden av bostäder och lokaler fortsätter.

Till Rindö redutt tar man sig med buss till Vaxholm och färja till Rindö.

close-icon