Till innehållet

Besöksmål: Fredriksborgs fästning

Kommun: Värmdö

Fredriksborgs fästning började byggas 1724 och stod färdig 1735. Den fick sitt namn efter den kung som regerade vid tiden för bygget. När fästningen var färdig bestod den av två kanontorn, med sammanlagt 20 kanoner nere vid vattnet. Högst upp på berget fanns ett fyra våningar högt torn med skottgluggar för gevärseld och plats för 40 kanoner. Av samtiden ansågs Fredriksborg som en av Europas modernaste fästningsverk.

Fredriksborg omkring 1870, Nordiske Billeder: Prospecter fra Danmark, Norge og Sverig, fjerde bind. København 1870.

Fästningen var en del av försvaret av Stockholms skärgård som byggdes ut efter ryska flottans härjningar i början av 1700-talet.

Nya riktlinjer för hur Sveriges fasta försvar skulle organiseras togs på 1820-talet. Tornet vid Fredriksborg ansågs obehövligt. Efter att Oxdjupet gjorts ofarbart för större fartyg började man riva delar av Fredriksborgs fästning. Tornets koppartak togs ned på 1840-talet och på 1850- och 1860-talen bröt man loss all den huggna sandstenen i tornets yttermurar för att använda denna vid byggnadsarbetena vid Vaxholms kastell. Det södra kanontornet nere vid stranden revs också. Fredriksborg lämnades sedan att förfalla.

Kvar i dag finns tornet i sitt delvis demolerade skick. Beläget vida synligt i farleden är det ett känt sjömärke och kallas i folkmun för Smörasken. Vidare finns det norra kanontornet kvar och den mur med sjöentré, som utgörs av en trappa flankerad av två skulpturer, invid strandkanten.

Fredriksborgs fästning är tillsammans med försvarsanläggningarna på Rindö och Vaxholms kastell värdefulla minnen av olika delar av försvaret av Stockholm och Stockholms skärgård.

Besök Fredriksborg

Fredriksborgs fästning är ett statligt byggnadsminne och ägs av Statens fastighetsverk. Fästningstornet och norra kanontornet renoverades i början av 2000-talet. Idag finns Fredriksborgs hotell på platsen, de ordnar visningar av anläggningen. Kolla tider med dem ibland är det bara fladdermössen som har tillträde.

Fredriksborg ligger på Värmdösidan av Oxdjupet. Idag är Oxdjupet åter en huvudfarled in till Stockholm, ca 180 meter på det smalaste stället. Till Fredriksborg kan man kan åka buss via Värmdö, eller buss och färja via Vaxholm.

close-icon