Uddby kvarn

Uddby kvarn


Kommun: Tyresö

Tillgänglighet: Rullstolsvänligt

Besöksmålstyp: Borgar och ruiner, Byar och kulturlandskap, Industri­historia

Närmaste SL-hållplats: Uddby kraftstation

Uddby kvarn ligger söder om Tyresö Slott där Follbrinksströmmen rinner ut i havet. 1895 totalförstördes det lilla brukssamhälle som låg här.

Elkraft på historisk mark

Uddby kvarn, med anor från 1400-talet, bär på en rik historia med en tydlig koppling till industrihistorien. Platsens äldre historia kartlades vid omfattande arkeologiska undersökningar år 2014–2015. Elverket som byggdes 1897 finns kvar och är fortfarande i bruk. Ett flertal husgrunder från kvarntiden syns tydligt precis som den stenklädda vattenrännan. Längs vattnet går också att skönja delar av en möjlig husgrund och det har också upptäckts rester av vad som tros vara en pir.

Den gamla stenklädda vattenrännan. Till höger kvarnbyggnadens grundmur med ankarslut och till vänster trätrumman som leder vattnet till kraftverket idag. Foto: Tina Mathiesen CC-BY

Kvarnar och bruk vid strömmens båda utlopp

Uddby utvecklades tidigt till en av länets viktigaste kraftresurser, med en fallhöjd på ca 14 meter från Albysjön i norr ner till Uddbyviken. Follbrinksströmmen har ett mindre vattenfall strax före sitt utlopp i Kalvfjärden och här låg troligen den mjölkvarn som omnämns i ett räfstetingsbrev från år 1409. År 1621 anlades Sveriges första pappersbruk vid Uddby och låg då vid sidan av kvarn och såg. Här fanns Europas första sedeltillverkning och industrin blomstrade under grevinnan Maria Sophia de la Gardie på Tyresö slott. Från slutet av 1600-talet var mjölproduktionen en av de större i länet. Under 1700- och 1800-talet expanderade kvarn- och sågdriften ytterligare. Läget vid Saltsjön underlättade sjötransporter och export.

Den stora branden

Tyresö blev ett av Stockholms viktigaste industriområden men verksamheten fick ett tvärt slut år 1895 genom en förödande brand. Under två dagar härjade den och totalförstörde kvarnhuset och nästan alla tillhörande byggnader. Förutom kvarnbyggnaderna slukades brygghus, smedja och bostadshus av lågorna. På brandförsäkringskartor syns också ett litet lusthus med tillhörande kägelbana.

El till Stockholm

Efter branden köptes marken och rättigheterna att utnyttja fallet av elektroföretaget Luth & Rosén, i syfte att utvinna elkraft. Stockholmstraktens första vattenkraftverk stod färdigt vid Uddby år 1897. Strömmen transporterades två mil därifrån till Luth & Roséns snabbt växande fabrik på Södermalm. Länge var Uddby en av Stockholms viktigare kraftkällor.

Upprustning av kraftverket

År 1976 övertogs Uddby av Tyresö kommun, i första hand för att få kontroll över sjösystemets dämningsrättigheter. Efter att kraftverket varit avstängt och förfallit tillträdde år 1982 Vattenfall som ny ägare, lät rusta upp anläggningen för automatisk drift med ny teknisk utrustning. På 1990-talet gjordes tuben i trä, i vilken vattnet leds ner från Albysjön. Sedan våren 2013 är Uddby kraftstation åter i enskild ägo och drivs av företaget Uddby Kraft AB. Årligen utvinns 1,7 megawattimmar ström. Turbinen styrs av ett automatiserat datorsystem och anläggningen är i stort sett självgående.

Kraftverket hindrar fisken

Från kommunens håll finns långt gångna planer på att anlägga fisktrappor i Tyresån, för att fisk åter ska kunna röra sig i vattendragen mellan traktens sjöar. Förmodligen krävs ändrad reglering av vattenföringen, vilket på sikt kan komma att innebära hot mot kraftstationen och medföra förändringar av kulturmiljön och det befintliga landskapet.

Tillgänglighet

Under 2017 färdigställdes en ny bilväg, cykelväg och en gångbro vilket gör platsen lätt att nå. Buss går hela vägen fram och platsen vid Uddby kvarn är relativt plan. Platsen är på så vis tillgänglig för dig med barnvagn eller som går med hjälp av rullstol eller annat hjälpmedel. Det finns en badplats i Albysjön.