Fullersta kvarn

Fullersta kvarn


Kommun: Huddinge

Besöksmålstyp: Borgar och ruiner, Industri­historia

Närmaste SL-hållplats: Kvarnlyckevägen

”Farväl du kära fosterland”

Fullersta kvarn i Huddinge var i bruk från slutet av 1600-talet till slutet av 1800-talet och fungerade som husbehovskvarn åt Fullersta gård och säteri. Den tidigare kvarndammen har ersatts med en regleringsdamm och en träbro. På en berghäll invid kvarnplatsen finns också en inskription med texten ”Farväl du kära fosterland”, som skänker platsen en extra dimension. Orden är skrivna av Johan August Andersson som våren 1882 emigrerade till Amerika.

Kvarnen

Fullersta kvarn fungerade som husbehovskvarn åt Fullersta gård och säteri. Den var i bruk från år 1689 till slutet av 1800-talet. Första kända mjölnare var Marcus Larsson som levde under mitten av 1700-talet. Kvarnen avsöndrades som småbruk från huvudgården år 1918 och var i bruk fram till 1940-talet.

Kvarngrunden finns kvar och syns tydligt invid ett vattenfall. Uppströms grunden har den tidigare kvarndammen ersatts med en regleringsdamm och en träbro. På varsin sida om dammen löper stenklädda dammvallar, vilka fortfarande dämmer upp dammspegeln.

En stenmur, många pinnar som ligger på marken bredvid.
Fullersta kvarn. Murande vallar och grundmur efter tidigare kvarn. Foto: Jan af Geijerstam.

Inskriptionen vid kvarnplatsen

Johan August Andersson som skrivit inskriptionen i berghällen, föddes den 29 april 1850 och växte upp på Fullersta kvarn. Vid 14 års ålder flyttade han till Stockholm och konfirmerades i Klara församling. Efter konfirmationen flyttade han till Danvik-Sicklaö, där han stannade i nästan två år som dräng, varefter han återvände till Fullersta kvarn och föräldrahemmet. Sverige var vid denna tid svårt drabbat av missväxt och hungersnöd. Våren 1872 skaffade Johan August utflyttningsattest till USA. Hans mor Maria Wilhelmina Nilson följde med på resan. Även flera av Johan August syskon följde efter men deras far blev kvar i Sverige. Hans mor ansökte om utflyttningsattest, vilket i praktiken innebar skilsmässa och hon övergav därmed sin make. Johan August blev amerikansk medborgare 1872 och tog sig efternamnet Smith, medan övriga syskon behöll namnet Anderson. I USA:s folkräkning uppgavs han vara jordbruksarbetare och senare gruvarbetare Han avled någon gång efter 1930, drygt 80 år gammal. Antagligen levde han ensam hela livet och fick heller aldrig några egna barn. (Källa: Huddinge hembygdsförening)

Det går en bilväg går fram till en parkering med informationsskylt om Fullersta kvarns naturreservat. En bred skogsstig löper vid sidan om vattenfallet och in till kvarndammen.

En text är inristad i en sten.
Fullersta kvarn. Inskriptionen i berghällen “Farväl du kära fosterland, 1872, August”. Foto: Jan af Geijerstam.

Läs mer

Se fler bilder från museets damminventering: Fullersta Kvarn i samlingarna