Kvarnvikens kvarn

Kvarnvikens kvarn


Kommun: Stockholm

Besöksmålstyp: Industri­historia

Närmaste SL-hållplats: Blackeberg

Ett tegelhus som syns genom träden.

Grimsta naturreservat, Kvarnvikens kvarn. Foto: Holger Ellgaard.

I Grimstaskogen ligger en välbevarad kvarn- och sågverksanläggning från 1880-talet. Kvarnen fungerar ännu och är den enda bevarade kvarnen i sitt slag i Europa.

Kvarn och såganläggning

Kvarnen och sågen byggdes 1882 av snusfabrikören Knut Ljunglöf för att förse Stockholm med mjöl. Han hade 1872 köpt Råcksta gård och då blivit ägare till den mark där kvarnen ligger. Här fanns redan en gammal kvarn som Ljunglöf lät riva innan han byggde den nya kvarnen och sågen. Den ligger vid en bäck där vattnet kommer från Råcksta träsk och rinner ut i Mälaren.

Snuskungen Knut Ljunglöf

Knut Ljunglöf var en känd person på sin tid. Han kallades för ”Snuskungen” och drev den kända Ljunglöfska tobaksfabriken som vid början av 1900-talet var Europas största tillverkare av snus. Ljunglöf var en av Stockholms rikaste män och ägde bland annat stora delar av Grimstaskogen. I området lät han också bygga en sommarvilla vid Kaananbadet och det Ljunglöfska slottet i Blackeberg.

En modern anläggning

Ljunglöf hade stora planer för sin kvarnrörelse. Kvarnen byggdes med den senaste tekniken där drivkraften var en vattenturbin med en ångmaskin som reserv. Anläggningen omfattade också en såg, spannmålsmagasin och mjölnarbostad. Men förhoppningarna om den stora produktionen blev inte av och kvarnen malde i första hand säd åt de närliggande gårdarna. Efter det att kunderna blev färre lades driften ned 1950.

Kvarnanläggningen ägs idag av Stockholms stad och är skyddad som byggnadsminne. En museiförening driver Kvarnvikens kvarn som visas för grupper och vid årliga kvarndagar.