Karlösa kvarn

Karlösa kvarn


Kommun: Norrtälje

Besöksmålstyp: Byar och kulturlandskap, Industri­historia

Närmaste SL-hållplats: Risslingby

Ett förfallet fyravångingshus i omålat trä. En äng av utslagna maskrosor i förgrunden.

I Risslingby, norr om Norrtälje ligger Karlösa kvarn. Här har det funnits kvarnar sedan 1200-talet men den ståtliga om än förfallna anläggningen är från början av 1900-talet. Filmen berättar kvarnens långa historia och hur den användes tills den sista turbinen stannade på 1990-talet.

Kvarnbyggnad, vattenränna och turbinsump finns kvar och har under lång tid förfallit samtidigt som växtligheten tillåtits att ta över området. Vägen hit är enskild och dåligt underhållen. År 2019 såldes fastigheten och dess framtid är oviss.

Industrinostalgi och Ödehusromantik