Till innehållet

Besöksmål: Edsbro

Kommun: Norrtälje

Edsbro i Roslagen är ett industrisamhälle med anor från 1600-talet med en masugnsruin och andra bruksbyggnader. Till miljön hör också en medeltidskyrka med ovanliga väggmålningar.

Masugnen i Edsbro byggdes 1686. Där gjordes tackjärn som sedan fraktades till närbelägna Skebo bruk där det förvandlades till förstklassigt smidbart järn för export till England. Den masugn som finns i dag är helt i sten och från 1800-talet, använd sista gången i början av 1900-talet. Det är den enda bevarade i sitt slag i Stockholms län.

Många av byggnaderna inom bruksområdet vittnar om arbetsorganisationen. Arbetarnas timrade och rödmålade bostäder låg längs en bruksgata nära arbetsplatsen medan inspektorn bodde mer avskilt, långt från rök och oväsen. Masugnen med kolhus och övriga byggnader låg vid ån som länge fungerade som kraftkälla. Av stor betydelse var sjön Närdingen där transporterna till Skebo bruk gick. Till bebyggelsen vid hyttplatsen hörde också snickarverkstad, smedja och olika magasin.

Edsbro gråstenskyrka ligger högt på ett krön i samhället med samma namn. Långhuset uppfördes under 1200-talet. Sakristian är byggd under 1300-talet. Kortillbyggnaden av tegel är från slutet av 1400-talet liksom stigluckan, “porthuset” till kyrkogården. Kyrkan har imponerande rika målningar från 1625 med motiv ur Bibeln, inspirerade av medeltida muralmåleri. Kyrkan saknar fönster mot norr vilket är ovanligt eftersom norrfönster oftast tagits upp i kyrkorna under senare århundraden. Norr var i medeltidens folktro den onda sidan.

Tillgängligt landskap

Edsbro är en del av ”Tillgängligt landskap”. Dessa platser är lätta att besöka med rullstol och barnvagn. Det finns ljudguider som du kan lyssna på direkt i din mobiltelefon eller ladda ner till en MP3-spelare. Alla ljudguiderna är anpassade för synsvaga. Ljudguider och mer information finns på en extern webbsida.

Närmaste SL-hållplats: Edsbro

close-icon