Skebobruk

Skebobruk


Kommun: Norrtälje

Tillgänglighet: Ljudfil

Besöksmålstyp: Byar och kulturlandskap, Industri­historia

Närmaste SL-hållplats: Skebobruk

Ett hus som står bredvid en bäck. Det är sommar.

Skebobruk. Foto: Mattias Ek.

I Skebobruk fanns redan 1444 en järnhytta vilket är det äldsta säkra belägget på medeltida bruksrörelse i Uppland.

År 1622 byggdes en stångjärnshammare. På 1680-talet kom vallonerna till Skebo med sin tillverkningsteknik. Bruket var med masugn, martinugn, grov- och finvalsverk, gjuteri och mekanisk verkstad under 1800-talet Roslagens största arbetsplats med flera hundra anställda. I början av 1900-talet gick det sämre för bruket och konkursen var ett faktum 1924. Herrgården byggdes åt Jacob Grill 1770. Det är en gulmålad träbyggnad med två våningar och plåttak omgiven av två flyglar. Från bruksrörelsens tid återstår också bruksgatan med arbetarbostäder, magasin och orangeri.

Trots att många byggnader är rivna speglar den bevarade bebyggelsen arbetsorganisationen vid ett järnbruk i äldre tider. Men också en del yngre byggnader från industrialismens inledningsskede, finns bevarade. Bruket ligger vid sjön Närdingen, som genom Skeboån står i förbindelse med havet. Tackjärnet för brukets behov framställdes i Edsbro masugn som låg vid Närdingens södra ände. I Skebobruks museums basutställning får du veta mer om brukets historia och i temautställningar och föredrag ges fördjupningar i olika ämnen.

Mer information

Lyssna på en berättelse om Skebo bruk, de olika människor som bodde här och deras skiftande yrken och status.

Skebobruks museum (skebobruksmuseum.se)

Bruksturen – Din guide till det okända Skebobruk (youtube.com)

Det sitter i väggarna, Skebo Herrgård i Uppland (svtplay.se) Kan ses till 16 september 2023