Till innehållet

Besöksmål: Batteri Arholma

Kommun: Norrtälje

Mitt i skärgårdsidyllen på ön Arholma ligger en tidigare topphemlig försvarsanläggning från det kalla krigets dagar.

Djupt insprängd i det svenska urberget finns stridsledningscentral, verkstäder, kök, logement och sjukvårdsrum. Sist men inte minst, överst i det fyra våningar höga bergrummet, kanonen med en räckvidd på över två mil. Kustartilleribatteriet på Arholma ligger strategiskt placerad på öns norra udde och skulle skydda en av de möjliga farlederna för en fientlig invasionsflotta genom Stockholms skärgård.

Under det kalla kriget, perioden från andra världskrigets slut till början av 1990-talet, var rädslan stor för ett anfall från öster av dåvarande Warszawapakten. Som en del av det militära försvaret under denna tid byggdes ett stort antal atombombssäkra berganläggningar för kustartilleriets kanoner runt våra kuster. En av dessa var batteriet på Arholma som blev klart 1968. Här skulle 110 soldater och befäl vistas om det blev krig.

När kalla kriget tog slut i början av 1990-talet minskades det svenska försvaret kraftigt och kustartilleribatterierna monterades ner. Några få av dessa kunde räddas och bevaras för framtiden. Batteriet på Arholma är idag museum och den enda bevarande anläggningen i den norra delen av Stockholms skärgård. Genom att byggnadsminnesförklara Batteri Arholma kan också framtida generationer lära sig om de stora ansträngningar som gjordes för att skydda Sverige under de årtionden då hotet om ett tredje världskrig vilade tungt över mänskligheten.

close-icon