Arholma

Arholma


Kommun: Norrtälje

Besöksmålstyp: Kust och skärgård

Närmaste SL-hållplats: Simpnäs

En cylinderformad byggnad står på en klippa vid havet.

Arholma. Foto: Alf Nordström.

Arholma i Stockholms norra skärgård är en ö med ett öppet och ljust landskap. Stora delar av skärgården runt Arholma är naturreservat och ägs av Skärgårdsstiftelsen.

Arholma by

Arholma och Arholma by omtalas 1547 i Gustav Vasas räkenskaper. Hur länge ön varit bebodd innan dess vet vi inte men bebyggelsen har antagligen hela tiden legat mitt på ön där den bästa odlingsmarken finns. År 1719 anföll ryssarna Stockholms skärgård och brände alla hus på ön. Befolkningen flydde och det dröjde några år innan byn byggdes upp igen. I Arholma by berättar den välbevarade bebyggelsen om skärgårdsbefolkningens traditionella och varierade sätt att försörja sig. Sjöfarten, fisket och jakten har alltid varit de viktigaste inkomstkällorna. Jordbruket har haft mindre betydelse eftersom gårdarna varit små.

Gynnade sjöfarten

För den äldre segelsjöfarten hade Arholma ett strategiskt läge med sin närhet till Åland. Här fanns skyddade hamnar och ankarplatser. Arholma nämns redan på 1200-talet i en beskrivning av segelleden längs den svenska kusten. Arholma båk var sedan den byggdes 1768 utkiksplats för lotsarna och ett viktigt sjömärke. Vi klart väder kan man se Åland härifrån. Båken är numera byggnadsminne vilket betyder att den ska bevaras för framtiden. Under 1800-talet utvecklades sjöfarten starkt och Arholmaborna seglade över världens alla hav.

Redare uppgraderade sina hus

För att visa sitt nya välstånd byggde öns redare och skeppare ut sina boningshus till stiliga redargårdar. När segelsjöfarten strax före sekelskiftet 1900 förlorade sin betydelse blev istället turismen en viktig inkomstkälla. Flera av gårdarna blev pensionat. I dag har turismen tagit sig andra former och på öns östra sida, ut mot havet, finns en väderskyddad gästhamn.

Ta sig till Arholma

På Arholma finns inga bilar. Vid Simpnäs brygga på fastlandet finns parkering och SL-busshållplats. Passbåten tar 15 minuter och går året runt. På sommarhalvåret har Vaxholmsbolaget turer från Strömkajen i Stockholm som tar 4 timmar.

Visste du att?

Björköadeln kallades de redare som snabbt blev rika på sjöfart i mitten av 1800-talet.