Till innehållet

Besöksmål: Arholma

Kommun: Norrtälje

Arholma i Stockholms norra skärgård är en ö med ett öppet och ljust landskap. Stora delar av skärgården runt Arholma är naturreservat och ägs av Skärgårdsstiftelsen.

Arholma och Arholma by omtalas 1547 i Gustav Vasas räkenskaper. Hur länge ön varit bebodd innan dess vet vi inte men bebyggelsen har antagligen hela tiden legat mitt på ön där den bästa odlingsmarken finns. År 1719 anföll ryssarna Stockholms skärgård och brände alla hus på ön. Befolkningen flydde och det dröjde några år innan byn byggdes upp igen. I Arholma by berättar den välbevarade bebyggelsen om skärgårdsbefolkningens traditionella och varierade sätt att försörja sig. Sjöfarten, fisket och jakten har alltid varit de viktigaste inkomstkällorna. Jordbruket har haft mindre betydelse eftersom gårdarna varit små.

För den äldre segelsjöfarten hade Arholma ett strategiskt läge. Här fanns skyddade hamnar och ankarplatser. Arholma nämns redan på 1200-talet i en beskrivning av segelleden längs den svenska kusten. Arholma båk var sedan den byggdes 1768 utkiksplats för lotsarna och ett viktigt sjömärke. Båken är numera byggnadsminne vilket betyder att den ska bevaras för framtiden. Under 1800-talet utvecklades sjöfarten starkt och Arholmaborna seglade över världens alla hav.

För att visa sitt nya välstånd byggde öns redare och skeppare ut sina boningshus till stiliga redargårdar. När segelsjöfarten strax före sekelskiftet 1900 förlorade sin betydelse blev istället turismen en viktig inkomstkälla. Flera av gårdarna blev pensionat. I dag har turismen tagit sig andra former och på öns östra sida, ut mot havet, finns en väderskyddad gästhamn.

Närmaste SL-hållplats: Simpnäs

close-icon