Sandhamn

Sandhamn


Kommun: Värmdö

Tillgänglighet: Ljudfil

Besöksmålstyp: Industri­historia, Kust och skärgård, Museum

Vy över vatten och land där små hus står.

Sandhamn. Foto: Ingvar Lundkvist.

Sandhamn har sedan 1700-talet varit lots- och tullstation och är nu en seglarmetropol.

Sandön där Sandhamn ligger, ingick tillsammans med flera andra öar i en donation som kung Magnus Ladulås på 1280-talet lät göra till S:ta Clara kloster i Stockholm. När Sandhamn redovisas i skattehandlingar från 1500-talet var ön troligen obebodd och endast använd som betesholme. Under slutet av 1600-talet upprättades en lotsstation och de bofasta under 1700- och 1800-talen var främst lotsar, tullare och krögare. Det pampiga gula tullhuset av sten som dominerar hamnen ritades av slottsarkitekten Carl Hårleman och byggdes 1752.

Segelsport och sommarvillor

När ångbåtarna började gå på 1860-talet kom sommargästerna och det dröjde inte länge innan borgerliga familjer från Stockholm lät bygga sig sommarvillor. Författare och konstnärer lockades till ön, bland annat berömdheter som August Strindberg och Anders Zorn. Vid 1800-talets slut utvecklades Sandhamn till ett centrum för segelsporten. Kappseglingar och regattor började hållas varje sommar och under 1900-talet har arrangemangen vuxit enormt.

Sand till nytta och nöje

Området kring hamnen har en blandad bebyggelse med ålderdomliga tull- och lotsstugor och sommarvillor från sekelskiftet 1900. Den tre kilometer långa och en kilometer breda ön består av sand och åter sand, med avbrott för glest utspridda urbergsknallar. På öns sydsida ligger den omtyckta badstranden Trouville. Här finns också resterna av ett sandtag som in på 1900-talet drevs som en binäring på ön. Så länge segelskutorna var i bruk såldes sand som barlast och under 1900-talets första hälft som byggmaterial till Stockholm.

I de små 1700-talshusen Bryggstugan och Tullvaktstugan finns ett museum som drivs av föreningen Sandhamns vänner. Här visas föremål från Sandhamns tid som tull- och lotsstation bland annat från spritsmugglingsperioden på 1920-talet. Värdshuset från 1670-talet är ett av Sveriges äldsta.

Tillgängligt landskap

Spännande berättelser från Stockholms närhet – i din egen mobiltelefon

Sandhamn är en del av ”Tillgängligt landskap”. Dessa platser är lätta att besöka med rullstol och barnvagn. Det finns ljudguider som du kan lyssna på direkt i din mobiltelefon eller ladda ner till en MP3-spelare. Alla ljudguiderna är anpassade för synsvaga. Ljudguider och mer information finns på en extern webbsida.

Lyssna på landskapets historia (irismedia.se)

Sandhamn – Ljudguide med och utan syntolkning (irismedia.se)

Mer om Tillgängligt landskap

Läs mer

Sandhamns museum (sandhamnsvanner.se).

Waxholmsbolaget trafikerar Sandhamn hela året: Waxholmsbolaget (waxholmsbolaget.se).