Gustavsbergs porslinsfabrik

Gustavsbergs porslinsfabrik

Konstnärer: Stig Lindberg, Lisa Larson, Paul Hoff,


Kommun: Värmdö

Besöksmålstyp: Fler­familjs­områden, Industri­historia, Museum

Närmaste SL-hållplats: Farstaviken

En stor cirkel med pinnar inuti som alla går mot mitten.

Gustavsbergs Porslinsfabrik. Foto: Elisabeth Boogh.

I Gustavsbergs hamn ligger Gustavsbergs porslinsfabrik med industribyggnader från 1800-talet och fram till idag.

Fabriken blev ett helt samhälle

Porslin har tillverkats här sedan 1820-talet och runt fabriken har Gustavsbergs samhälle vuxit fram. År 1821 köpte grosshandlaren Johan Herman Öhman området och grundade porslinsfabriken. Det första porslinet brändes 1827 och den nya fabriken förde med sig en intensiv byggnadsverksamhet med fler fabriksbyggnader och nya bostadshus.

Från mitten av 1800-talet fram till början av 1900-talet växte fabriken kraftigt när fler hade råd att köpa porslin som tidigare varit en lyxvara. Vid sekelskiftet 1900 arbetade över 800 personer på fabriken. Samhället Gustavsberg växte när nya bostäder för arbetarna byggdes tillsammans med affär, skola och kyrka.

Toaletter och badkar

Men de goda tiderna följdes av sämre och 1937 såldes fabriken till Kooperativa förbundet. En nysatsning gjordes och bland annat byggdes 1938-1939 nya fabrikslokaler för tillverkning av toaletter och tvättställ och några år senare byggdes en fabrik för att tillverka badkar. Åren 1965–1975 var goda år för Gustavsbergs fabriker då miljonprogrammets bostadsproduktion skapade stor efterfrågan på badkar och sanitetsporslin.

Museum och fortsatt produktion

När bostadsproduktionen sedan minskade gick fabriken sämre och många blev arbetslösa. Försäljningar, sammanslagningar och nedläggningar följde. Idag finns porslinstillverkningen kvar i mindre skala och fabriksområdet har byggts om för nya verksamheter. I det gamla Torkhuset ligger Gustavsbergs porslinsmuseum som visar fabrikens tillverkning genom tiderna.