Funderingar i väntrum

Funderingar i väntrum

Konstnär: Stig Lindberg

Tillkomstår: 1965-1966

Material: Reliefer i stengods


Kommun: Nacka

Besöksmålstyp: Offentlig konst

Adress: Entrén till Nacka sjukhus

Närmaste SL-hållplats: Nacka sjukhus

Runda blåa kakelplattor på en vit vägg i en korridor. Abstrakta bruna och blåa former lite längre bort väggen.

Funderingar i väntrum. ©Stig Lindberg/ Bildupphovsrätt 2018. Foto: Kulturförvaltningen Region Stockholm.

Konstverket är uppbyggt av 13 reliefer i stengods och finns i entrén till Nacka sjukhus. I formerna syns olika mönster och bilder. Här kan du hitta ansikten med både glada och ledsna miner. En del har mönster som påminner om fossiler och urtida former, men det finns också bilder från naturen som blommor, växter och snäckor.

Verket går i blått, men några delar har lerans bruna färg. De flesta former är runda men också här finns undantag. I mitten av väggen syns till exempel en större form som leder tanken till att något är på väg, att något färdas. Kanske en båt? Tillsammans med den blåa vagnliknande formen till höger skapar dessa en rörelse i konstverket.

Hur har konstnären, Stig Lindberg, känd för sina barnboksillustrationer och keramik, rent tekniskt gått till väga? Jo, först har han format mönster i fuktig sand. Sedan har han fyllt formerna med lera som på så sätt fått sandens avtryck.

Verket installerades 1965-1966, ett år efter att sjukhuset byggts.

På väggen mellan stengodsformerna har han ristat in mönster för att skapa en rytmisk helhet. “Funderingar i väntrum” är fyllt av fantasifulla former och figurer som kan tolkas på olika vis. Tack vare variationen av uttryck kan du göra nya upptäckter varje gång du går förbi.

Runda blåa kakelplattor på en vit vägg i en korridor. Abstrakta bruna och blåa former lite längre bort väggen.
Funderingar i väntrum. ©Stig Lindberg/ Bildupphovsrätt 2018. Foto: Kulturförvaltningen Region Stockholm.

Om konsten i Nacka

Här presenteras konst från olika delar av Nacka: Fisksätra, Sickla. Flera av konstnärerna har utgått från platsen där verken är placerade, de är med andra ord platsspecifika. Ibland handlar det om platsens historia, ibland om hur platsen används eller är tänkt att användas. Vare sig det handlar om en glödlampa som tänds när du sätter dig ner eller besöker en begravningsplats med upplysta former i stål, andas konsten omsorg om både besökare och plats.