Trädet

Trädet

Konstnär: Rikard Fåhraeus

Tillkomstår: 2018

Material: Rostfria stålrör, rörkopplingar, ventiler


Kommun: Värmdö

Besöksmålstyp: Historia, Offentlig konst

Adress: Blå Blom-parken

Ett stort stålträd med blåa blommor på. En man i hatt, tröja och jeans bredvid.

Trädet. ©Rikard Fåhraeus/ Bildupphovsrätt 2023. Foto: Rikard Fåhraeus

Konstverket är uppbyggt av material från Gustavsbergs porslinsfabrik, som rostfria stålrör, rörkopplingar och ventiler. Materialet har ursprungligen använts till att pumpa runt flytande lera under produktionen av keramik. På så sätt knyter skulpturen an till platsen där man har tillverkat keramik sedan 1825, och där fortfarande viss produktion är igång. 

Ett stort stålträd med blåa blommor på. En man i hatt, tröja och jeans bredvid.
Trädet. ©Rikard Fåhraeus/ Bildupphovsrätt 2023. Foto: Rikard Fåhraeus

På fotot har ännu inte Trädet fått sin placering. Platsen där trädet nu är placerat heter Blå Blom-parken som fått sitt namn av servicen Blå Blom. Servicen är från början tillverkad i Gustavsberg. Parken ligger i ett det större parkstråket Fajansparken.

Trädet är åtta meter högt och i toppen gnistrar ett tiotal blåa belysta blommor. Det är ett platsspecifikt verk där konstnären genom både material och utformning knyter an till områdets historia. 

“Blå Blom-parken är en central plats i kvarterets nya parkstråk Fajansparken. Här finns en lekplats, en större gräsyta och en dagvattendamm som är ihopkopplad med en dagvattenränna, klädd med blått kakel, vilket löper genom hela parkstråket. Lekplatsen planeras ha inslag av rörleksaker i form av lekduschrum av talrör. Dessa inslag vill jag koppla till trädet, antingen direkt eller associativt.” 

Rikard Fåhraeus

Om konsten på Värmdö

Många av de offentliga verken i Värmdö kommun finns i Gustavsberg. Många har kopplingar till det gamla brukssamhället och keramisk produktion som bedrivits i fabrikerna. Idag finns många kreatörer i området och flera av dem arbetar med konsthantverk och keramiska material. I de offentliga verken möts det unika kulturarvet med samtiden.

Flera av konstverken finns i Gustavsbergs Hamn. Eftersom det inte är så långt mellan konstverken kan du med fördel gå en konstrunda. Här kan även även passa på att besöka Gustavsbergs Konsthall och Gustavsbergs Porslinsmuseum.