Till innehållet

Besöksmål: Gunnes gård

Kommun: Upplands Väsby

Friluftsmuseet Gunnes gård är byggd som en gård från vikingatiden. Den är vackert belägen i ett fornlämningsrikt område där djuren betar på gravkullarna.

Gunnes gård är en rekonstruktion av ett hus som arkeologer undersökte vid en utgrävning ett par mil väster om Upplands Väsby. På Gunnes gård är husen inte bara rekonstruerade utan även fyllda med innehåll. I kokhuset finns det husgeråd och boningshuset är inrett för att leva och sova och att syssla med hantverk i. På gården finns också ett förrådshus och ett grophus, vilket är ett till hälften nedgrävt hantverkshus. I fähuset bor grisar, får, höns och kor. Djuren är inte bara ett trevligt inslag utan fyller också en viktig funktion. Deras betande håller gravfält och mark kring gården öppen.

I området finns inte bara gravfält från järnåldern utan även ett bronsåldersröse och flera runstenar. På en av runstenarna står det: ”Vibjörn lät hugga stenen efter Gunnes dotter, sin hustru”. Gunne har fått ge namn åt gården. Under våren och hösten bedrivs skolverksamhet på gården, medan det är öppet för allmänheten under sommaren och helger övriga året. Gunnes gård drivs av Upplands Väsby kommun och skapades genom ett samarbete mellan kommunen och Stockholms läns museum.

Vänförening

Gunnes gårds vänförening, Gunnes felag, levandegör gården genom att syssla med forntida hantverk som att tova, smida, väva brickband, snida i trä och ben men även sjunga och spela iklädda tidsenliga kläder.

Tillgängligt landskap

Gunnes gård är en del av ”Tillgängligt landskap”. Dessa platser är lätta att besöka med rullstol och barnvagn. Det finns ljudguider som du kan lyssna på direkt i din mobiltelefon eller ladda ner till en MP3-spelare. Alla ljudguiderna är anpassade för synsvaga. Ljudguider och mer information finns på en extern webbsida.

close-icon