Flemingsberg

Flemingsberg

Konstnär: Gert Marcus


Kommun: Huddinge

Tillgänglighet: Digital vandring

Besöksmålstyp: Fler­familjs­områden

Närmaste SL-hållplats: Flemingsbergs station

Stora hus med skog runt omkring.

Färggestaltning av husfasader. ©Gert Marcus/ Bildupphovsrätt i Sverige. 2021. Foto: Elisabeth Boogh.

Västra Flemingsberg domineras av 18 höga bostadshus i starka färger. Området byggdes som en del av miljonprogrammet då en miljon bostäder skulle byggas på tio år för att råda bot på den stora bostadsbrist som rådde.

Storskaligt och färgglatt

De första tre husen stod färdiga 1973 och senare byggdes området ut ytterligare. Husens fasader har aluminiumplåtar som färgsattes i olika kulörer av konstnären Gert Marcus. Husens storlek och placering på höjden ger området en väl synlig siluett. Den industriella byggtekniken med fasta byggsystem och prefabricerade byggelement utnyttjades till max. Husen byggdes snabbt, stort, effektivt och billigt.

Västra Flemingsberg är också ett gott exempel på andra tydliga drag i det sena miljonprogrammets flerbostadshusområden. För det första strävan att bygga stort och högt för att spara den omgivande naturen orörd och för det andra att skilja bilarna från gång- och cykeltrafik genom så kallad trafikseparering. Det storskaliga byggandet skulle bli starkt kritiserat i efterhand. En kritik som också drabbade västra Flemingsberg.

Motverka dåligt rykte

Flemingsberg fick som många av miljonprogrammets bostadsområden en hög genomströmning av hyresgäster och ett dåligt rykte. Under 1980-talet började därför namnet Grantorp användas och stora upprustningar gjordes för att ge området en bättre status. Idag heter området Flemingsberg igen och områdets karaktär och rykte har förändrats av att Södertörns högskola och delar av Karolinska institutet och Tekniska högskolan har flyttat dit. Sedan 2015 är även Polishögskolan en del av Södertörns högskola.

Annersta gård blev Flemingsberg

Namnet Flemingsberg kommer från Flemingsbergs gård som uppfördes på 1790-talet på platsen för en by som förut gått under namnet Annersta. Släkten Fleming döpte om platsen efter sig själva. I dag är gården i privat ägo och hyrs ut som bostäder.

Podcast

Projektet platsverkstaden samlar in information om Flemingsbergs utveckling till en regional stadskärna. Ta del av resultatet i en digital stadsvandring och tre podcastavsnitt: Platsverkstan i Flemingsberg