Färggestaltning av husfasader

Färggestaltning av husfasader

Konstnär: Gert Marcus

Tillkomstår: 1974

Material: Färg


Kommun: Huddinge

Besöksmålstyp: Helhetsgestaltningar, Offentlig konst

Adress: Västra Flemingsberg

Närmaste SL-hållplats: Flemingsbergs station

En grön husfasad med fönster. Buskar i förgrunden.

©Gert Marcus/ Bildupphovsrätt 2021. Foto: Moa Beskow

Västra Flemingsberg byggdes som en del av miljonprogrammet och det stod klart 1974. De arton husen rymde 2 500 nya lägenheter och är belägna på en skogsplatå i Huddinge. I närheten låg det då nybyggda Huddinge sjukhus. Det är konstnären Gert Marcus (1914-2008) gett husfasaderna färg. Husens placering, höjd och volym hade arkitekten Hans Matell redan bestämt. Han såg också till att husen fick en jämn silhuett, det vill säga att husens tak fick samma höjd över havet. Det åstadkom han genom att förlägga de lägre husen med ”endast” åtta våningar på höjder, och de högre husen med tolv våningar i sänkor.

Stora, höga hus.
Färggestaltning av husfasader. ©Gert Marcus/ Bildupphovsrätt 2021. Foto: Stockholms läns museum.

Gert Marcus utgick från naturen runtomkring, tallarnas gröna färg och solljuset. En drivkraft var också att skapa en kontrast till Huddinge sjukhus och dess gråa betongfasad. Han tog fram femton olika kulörer som spände från rött till gult och från grönt till blått. Fasaderna mot norr fick en gråvit yta eftersom de mer eller mindre skulle ses i motljus. Han tog också hänsyn till färgernas inbördes verkan. Två tredjedelar av husfasaderna har en gråvit yta, den resterande tredjedelen som mäter hela 30 000 kvadratmeter har starka färger.

Stora hus med skog runt omkring.
Färggestaltning av husfasader. ©Gert Marcus/ Bildupphovsrätt 2021. Foto: Stockholms läns museum.

När Gert Marcus började sin konstnärsbana var det som landskapsmålare i Cezannes anda, han gjorde alltså tavlor som föreställde landskap. Här i Flemingsberg har han gjort tvärtom och målat ett landskap, ett helt område, i olika färger.

Om konsten i Huddinge

I Huddinge finns flera områden med konst. Du hittar offentliga verk i Vårby, Vårby gård, Flemingsberg och Huddinge centrum. I Huddinge och Flemingsberg finns flera konstverk, här kan du gå en konstrunda och upptäcka verk med olika form och uttryck. Konstverken i Huddinge är inköpta och placerade under olika tider i kommunens historia.