WordPress databasfel: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '7' WHERE `option_name` = 'WFB_DB'

Jag ska måla hela världen... - Stockholms läns museum

Jag ska måla hela världen…

Visste du att länets och kanske till och med Sveriges största konstverk är en samling hus?  Vilket område tänker jag då på? Jo, de färgglada husen som blivit ett landmärke när du kommer söderifrån med tåget: Flemingsbergs bostadsområde. Samtliga fasader här är nämligen färgkomponerade av en konstnär.

Västra Flemingsberg byggdes som en del i miljonprogrammet och stod klart 1974.  De arton husen rymde inte mindre än 2500 nya lägenheter och uppfördes på en skogsplatå i Huddinge. I närheten låg det då nybyggda Huddinge sjukhus. Konstnären Gert Marcus (1914 –2008) kopplades tidigt in för att ge husfasaderna färg. Men husens placering, höjd och volym var redan bestämd när han tog fram sitt förslag till färgkomposition. Arkitekten Hans Matell (1925 –2003) var den som såg till att husen i området fick en jämn silhuett, att husens tak fick samma höjd över havet. Detta åstadkoms genom att de lägre husen med ”endast” åtta våningar placerades på höjder, och de högre husen med tolv våningar i sänkor. På så sätt fick hela området en harmonisk prägel.

Femton olika kulörer

Gert Marcus utgick från några komponenter i arbetet med fasaderna. Naturen runtomkring, tallarnas gröna färg och solljuset. En drivkraft var också att skapa en kontrast till Huddinge sjukhus med sin gråa betongfasad.

Han tog fram femton olika kulörer som spände från rött till gult och från grönt till blått. Fasaderna mot norr fick en gråvit yta eftersom de mer eller mindre skulle ses i motljus. Han tog också hänsyn till färgernas inbördes verkan. Två tredjedelar av husfasaderna har en gråvit yta, den resterande tredjedelen som mäter hela 30 000 kvadratmeter har starka färger. Gert Marcus värjde sig för uttrycket “färgsättning”. Det handlade om just en gestaltning eller en komposition. Uttryck som också används om konst.

Stora hus med skog runt omkring.
Färggestaltning av husfasader. ©Gert Marcus/ Bildupphovsrätt i Sverige. Fotograf: Elisabeth Boogh.

Inget hus är det andra likt

När du går omkring i området märker du att inget hus är det andra likt. Beroende på avstånd och hur du rör dig förändras upplevelsen av arkitektur och färg. Tillägg från senare tid är bland annat de tegelklädda socklarna och de inglasade balkongerna. Det var inget som fanns med i vare sig Matells eller Marcus planer. Några socklar har dock fått behålla sitt ursprungliga material betong.

En höstdag när jag går omkring i området ser jag hur en spetsgardin fladdrar till på en balkong. Balkongerna är försedda med skjutfönster så att det går att öppna upp och få luft. En dam jag möter är nyfiken på varför jag går omkring med kamera och fotograferar. Hon berättar att hon älskar sin inglasade balkong. Säkert blev det ett lyft för många och ett sätt att göra bostaden större.

Landskapsmålare i Cezannes anda

När Gert Marcus började sin konstnärsbana var det som landskapsmålare i Cezannes anda, han gjorde alltså tavlor med målade landskap. Här i Flemingsberg har han gjort tvärtom. Målat ett landskap, ett helt område i olika färger. Han har gjort precis som i den gamla barnsången från 1952. Jag ska måla hela världen lilla mamma…

Om skribenten

Rebecka Walan har en fil kand i konstvetenskap och arbetar på Stockholms läns museum som konstintendent med särskilt ansvar för förmedling av offentlig konst.

WordPress databasfel: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '1721131989' WHERE `option_name` = '_transient_timeout_2__2951165530'