Dieselverkstaden

Dieselverkstaden


Kommun: Nacka

Tillgänglighet: Ljudfil

Besöksmålstyp: Industri­historia

Närmaste SL-hållplats: Sickla station

En tegelbyggnad som det är en servering framför med bord, stolar och parasoller. Det sitter några människor vid ett par av borden.

Dieselverkstaden. Foto: Elisabeth Boogh.

Dieselverkstaden bytte skepnad vid millennieskiftet. Från fabriksbyggnad till kulturhus.

Sammansättning av dieselmotorer

Den byggnad som idag kallas för Dieselverkstaden byggdes ursprungligen som sammansättningshall 1908-1909. Hallen som var uppförd i armerad betong och tegel fick förlängas och breddas flera gånger. Här byggdes de stora dieselmotorerna under första hälften av 1900-talet vid företaget AB Diesels Motorer som hade startat sin tillverkning i Sickla vid sekelskiftet 1900. Ungefär samtidigt startade AB Atlas sin verksamhet i Vasastan i Stockholm. Atlas tillverkade bland annat lok och järnvägsvagnar. Atlasområdet vid S:t Eriksplan är uppkallat efter den tidigare verksamheten.

Saltsjöbanan

Diesels Motorer och Atlas gjorde under första världskrigets högkonjunktur goda exportvinster. Båda företagen kontrollerades av finansfamiljen Wallenberg som 1917 fattade beslut om sammanslagning. Det nya namnet blev Atlas Diesel och på 1920-talet flyttades all tillverkning till Sickla. Goda kommunikationer är nödvändiga för tillverkningsindustrier och Sickla var idealiskt eftersom det låg vid den på 1890-talet byggda Saltsjöbanan, också den ett Wallenbergprojekt. Motorerna kunde lastas direkt på järnvägsvagnar inne i fabriken.

Fler industrier till Sickla

Fartygsdieslar tillverkades i Sickla fram till 1951 då verksamheten flyttades till Trollhättan. Vid den här tiden hade en annan produkt blivit viktigare, nämligen tryckluftsmaskiner, främst bergborraggregat och kompressorer. En ny stor industribyggnad, Luftverkstaden, byggdes i vinkel mot Dieselverkstaden. Verkstadsplanen mellan byggnaderna omvandlades till park med gräsmattor och blomsterrabatter. Parken heter numera Marcusplatsen och är uppkallad efter Marcus Wallenberg.

Gruva under Sickla

Sedan dieseltillverkningen lagts ner ändrades företagsnamnet 1956 till Atlas Copco. För att kunna prova och visa tryckluftsborrar för kunder under realistiska omständigheter sprängde företaget ut en gruva 20 meter ner i berget under Sickla.

Kultur ersätter industri

Atlas Copcos produkter var världsledande och nästan allt gick på export. Företaget växte snabbt. På 1960-talet hade Atlas Copco omkring 2000 anställda i Sickla. Den påkostade Expohallen med sina glasfasader byggdes och ingen anade då att industriepoken i Sickla efter ytterligare ett par årtionden skulle gå mot sitt slut. Den sista tillverkningen i Sickla upphörde 1992 men kvar blev företagets huvudkontor.

Idag rymmer Dieselverkstaden ett brett utbud av kultur och nöjen, bland annat bibliotek, konsthall, kafé, klätterhall, biograf. Här finns också Nackas lokalhistoriska arkiv och ett utbud av kurser och evenemang.

Lyssna på en berättelse om Dieselverkstaden

Ljudklippet är en guide som berättar om de olika byggnaderna och verkstadens historia utifrån en skylt som finns utanför byggnaden. Här hör du också traversförare Wahlbergs egna ord om sin vardag i verkstaden.