AGA fabriksområde

AGA fabriksområde

Tillkomstår: 1912


Kommun: Lidingö

Tillgänglighet: Rullstolsvänligt

Besöksmålstyp: Industri­historia

Närmaste SL-hållplats: AGA eller båt till bryggan AGA/Dalénum

AGA var pionjärer på Lidingö

Aktiebolaget Gasaccumulator var en gång Sveriges ledande industriföretag. År 1912 flyttade verksamheten från Södermalm och Järla ut till Lidingö som då varken hade någon bro eller särskilt många invånare. Skärsätra och andra gårdar hade börjat sälja av mark för villatomter och AGA köpte ett större område på Lidingöns södra strand. Platsen valdes inte bara för att marken var billig utan också för att större fartyg skulle kunna lägga till och frakta de fyrar som företaget tillverkade.

Aga 1936 Foto: Arenbergsflyg

AGA:s flytt till Lidingö betydde mycket för öns utveckling. Bland annat bidrog företagets direktör Gustaf Dalén till att den södra sträckningen av Lidingöbanan, med egen station för AGA, som kom till år 1914. För att underlätta för arbetarna som ofta bodde på Södermalm hade AGA egen båttrafik. AGA-båtarna gick från 1913 och ända in på 1960-talet. Man gjorde också ett försök med att uppföra egna arbetarbostäder och anlade 1915 området Bergsätra på en höjd intill fabriksområdet. Hyreskontrakten var knutna till anställningen på AGA och området hade egen biograf, speceriaffär och en för tiden hög standard på lägenheterna med el och egen wc.

AGA:s arbetarbostäder i Bergsätra. Foto: AGA, 1910-tal.

Succéspisen

AGA:s koks- eller vedeldade spisar blev en stor framgång. I tidningsannonser där människor sökte efter hembiträden kunde man ofta läsa att ”AGA-spis finnes”. Det är uppenbart att märket var känt och att spisen kunde ses som en sorts löneförmån eftersom den underlättade arbetet så mycket. Spisen höll jämn värme på plattorna och i ugnen och tillhandahöll varmvatten om man bara fyllde på med koks en gång om dagen.

AGA-området blir Dalénum

Som mest hade AGA 900 anställda på Lidingö men från 70-talet har verksamheten på gradvis avvecklats. Flera av byggnaderna har rivits och de som står kvar ingår i området Dalénum där ett tusental bostäder lagts till de q-märkta AGA-byggnaderna som används för kontor, butiker och service. I detaljplanen för området kan man läsa att: ”Ny bebyggelse ska förhålla sig till befintliga bebyggelsens tegelfasader genom att främst ansluta eller medvetet avvika – i syfte att skapa en ny rikare helhet.” Bland annat så ska taken på de nya byggnaderna vara svarta och svagt lutande för att harmoniera med den äldre bebyggelsen. Det 18 våningar höga ”fyrtornet” är ett bostadshus som genom sitt namn påminner om tillverkningen här.

Guidad tur till fabriksområdet

I filmen berättar Eva Larsson om Gustaf Dalén, AGA och dess utveckling på Lidingö. Vi får också titta närmare på några byggnader med olika stil och funktion.

“Maffig industriarkitetktur” är byggnadsantikvariens ord för anläggningen.