Bolinders fabriker

Bolinders fabriker


Kommun: Järfälla

Besöksmålstyp: Industri­historia, Kulturspår, Museum

Närmaste SL-hållplats: Kallhälls pendeltågsstation

En tegelvägg med ett runt fönster mitt på.

Bolinders fabriker. Foto: Elisabeth Boogh.

Industribyggnaderna efter Bolinders fabriker i Kallhäll är bra exempel på det tidiga 1900-talets industriarkitektur.

Flyttade från Kungsholmen

Jean och Carl Bolinder grundade 1845 Bolinders Mekaniska Verkstad på Kungsholmen i Stockholm. Lokalerna blev så småningom för små och fabriken flyttade ut från staden för att få mera utrymme. Bolinders köpte Kallhälls gård i Järfälla som låg bra till med goda kommunikationer. Vid gården byggdes fabriken upp med gjuteri, pressverkstad, spisverkstad och kraftstation. Bostäder byggdes också för arbetarna.

Bolinders formade Kallhäll

Tillverkningen kom igång 1909 och bestod främst av gjutjärnsvaror som vedspisar, kaminer och köksutrusning som köttkvarnar, stekpannor och grytor. Fabriken växte och blev så småningom en av länets större industrier. Under Bolinders tid förvandlades Kallhäll från en jordbruksbygd med flera gårdar till en industriort där Bolinder dominerade hela samhället. Fabriken var den enda arbetsgivaren och ägde all mark.

Bevarade fabriksbyggnader

Den gamla huvudbyggnaden på Kallhälls gård fungerade till en början som sommarnöje för familjen Bolinder men senare byggdes den om till huvudkontor för fabriken. Bolinders fabriker lades ner 1956 och idag har området kompletterats med nya bostäder. Men de gamla fabriksbyggnaderna finns fortfarande kvar och används idag av olika småföretag.

Museum på Gjutareplan

I Kallhälls centrum, under biblioteket finns Bolindermuseet som visar upp många av de produkter som tillverkades under de över hundra åren i Kallhäll. Här kan du bland annat beundra gjutjärnsspisar, köttkvarnar och dikteringsutrustning tillsammans med utombordsmotorn Trim och många andra föremål. Länk till museets hemsida: Bolindermuseet (bolindermuseet.se)