Till innehållet

Besöksmål: Tyresö slott

Kommun: Tyresö

Tyresö slott uppfördes 1630 av Gabriel Oxenstierna vid den innersta delen av Kalvfjärden. Slottet var en stilmässig blandning av 1500-talets försvarsborgar och stormaktstidens lantslott.

Gabriel Oxenstierna lät även bygga Tyresö kyrka där han begravdes vid invigningen av kyrkan 1641. Slottet moderniserades på 1770-talet och samtidigt anlades den första engelska parken i Sverige, planerad av trädgårdsarkitekten Fredrik Magnus Piper. Adelsmannen Claes Lagergren köpte Tyresö slott 1892 och lät inreda ett ståtligt privathem åt sig själv. Med hjälp av arkitekten Isak Gustaf Clason byggde Lagergren om slottet i en nationalromantisk stil med det ursprungliga 1600-talsslottet som förebild.

Huvudbyggnaden fick två nya hörntorn och samtidigt gjordes en borgliknande tillbyggnad på norra sidobyggnaden. Fram till 1930-talet var Tyresö ett av de största godsen i Stockholmstrakten. På 1950-talet sålde Lagergrens arvingar marken och förorten Bollmora kunde börja byggas.

Ett hem från 1900

Lagergren testamenterade slottsbyggnaderna till Nordiska museet som sedan 1932 visat dem för allmänheten. Museet har genomfört ett omfattande restaureringsprojekt för att återskapa Lagergrens hem som det såg ut vid sekelskiftet 1900. Huvudbyggnaden innehåller salonger, bibliotek, arbetsrum, kapell, sovrum och gästrum.

Industri och strömstarar

Vid Tyresöåns forsar i närheten av slottsmiljön finns industrilämningar från främst 1600- och 1700-talen. Med sina fem meters fallhöjd är Nyfors en av de högsta i Stockholms län. Den sista industrin som utnyttjade vattenkraften här var ett sågverk som lades ner 1935. Vintertid söker sig gärna fågelskådare till Nyfors som är en klassisk lokal för strömstare. Den kan ses här från november till mars.

Närmaste SL-hållplats: Tyresö slott

close-icon