Prinsvillan

Prinsvillan


Kommun: Tyresö

Tillgänglighet: Bil till entré, Toalett

Besöksmålstyp: Slott och herrgårdar

Adress: Kyrkvägen 5

Närmaste SL-hållplats: Tyresö kyrka

I slottsparken till Tyresö slott ligger ett vitt hus som fått namnet prinsvillan efter målarprinsen Eugen som bodde här under sexton somrar från 1894.

Prins Eugen var yngste son till Oscar II och utbildade sig till målare i Paris. Under somrarna på Tyresö uppstod ett litet konstnärskollektiv på Tyresö. Prinsen målade några av sina kändaste tavlor här och ägnade sig också åt fotografi.

Det vita bostadshuset är en del av en grupp av tre hus som går under namnet lilla Tyresö. Huset byggdes 1884 som rättarbostad. Samtidigt kom den intilliggande handelsboden till. Där bodde handlaren och hans familj som sålde de varor som inte producerades i trakten till godsets arbetare. Innan handelsboden kom till var en resa till Stockholm ända sättet att komma över kryddor, tyger och fotogen.

Prinsen fotograferar slottet
Prins Eugens målning “Det stilla vattnet” har sjön Fatburen i närheten av slottet till förebild. Foto: Nationalmuseum

Det tredje huset är lakejvillan som fanns här redan på 1700-talet. Den har bland annat tjänat som bostad för markisen Claes Lagergrens kuskar.

Idag hyr Svenska kyrkan husen av Nationalmuseum och driver ett vandrarhem med löfte om att du kan bo som en prins.