Tullgarn

Tullgarn


Kommun: Södertälje

Besöksmålstyp: Slott och herrgårdar

Närmaste SL-hållplats: Tullgarn

I förgrunden är det buskar, i bakgrunden av bilden syns ett stort hus.

Tullgarn. Foto: Elisabeth Boogh.

Tullgarns slott har varit kungligt slott sedan 1500-talet och ligger på en udde vid Mörköfjärden mellan Södertälje och Trosa.

Slottsbyggnad och park från 1700-talet

Det nuvarande slottet byggdes på beställning av riksrådet Magnus Julius De la Gardie och stod klart 1727. Arkitekt var fransmannen J.G. Destain. Slottet köptes sedan in av staten 1772 som bostad till prins Fredrik Adolf, Gustav III:s yngre bror, som lät bygga om det i nyklassisk stil. Inredningen är i huvudsak från Fredrik Adolfs tid. Då byggdes också den slottsfogdebostad som nu är Tullgarns värdshus. Den konstnärligt sinnade Fredrik Adolf lät också anlägga slottets park.

En två kilometer lång lindallé leder från gamla landsvägen in mot Tullgarns slott. På gården Bellevue vid grindstugan där allén börjar, bodde prinsens älskarinna Sophie Hagman. Mitt i dagens storskaliga herrgårdslandskap syns ett gravfält från yngre järnåldern och en medeltida bytomt som påminner om Tullgarns äldre tid. Högadeln gjorde sig tidigt till ägare av den bördiga jorden här och tvingade bönderna att bli torpare och arrendatorer.

Gustav V:s favoritslott

Den kunglighet som mest förknippas med Tullgarn är kung Gustav V. Som kronprins flyttade han 1881 in här tillsammans med sin maka, den tyska prinsessan Victoria. Under sitt långa liv vistades han nästan varje sommar på Tullgarn. Tullgarns omgivningar är botaniskt sett ett av landets rikaste områden. Här finns till exempel orkidéer som honungsblomster och kärrknipprot.

Från bergen söder om Västerviken har du en fantastisk utsikt över Tullgarnsviken. Namnet Tullgarn har inget med tull att göra utan kommer från tylle, talldunge. Garn är ett namn för en smal vik. Slottet visas sommartid och parken är öppen för allmänheten.

Visste du att…?

1909 besöker Rysslands tsar Nikolaj II kung Gustaf V på Tullgarn. I slottets gästbok har hela tsarfamiljen skrivit sina namn. Du kan själv läsa dem på slottets vindsvåning.

Läs mer

Tullgarns slott (sfv.se) Statens fastighetsverk förvaltar Tullgarn.

Tullgarns slott (kungahuset.se) Kungahusets webbplats har mer besöksinformation och biljettförsäljning.

Kavaljersflygeln, Tullganrs slott. Antikvarisk rapport från 2004: