Till innehållet

Besöksmål: Flemingsberg

Kommun: Huddinge

Västra Flemingsberg domineras av 18 höga bostadshus i starka färger. Området byggdes som en del av miljonprogrammet då en miljon bostäder skulle byggas på tio år för att råda bot på den stora bostadsbrist som rådde.

De första tre husen stod färdiga 1973 och senare byggdes området ut ytterligare. Husen byggdes höga för att man ville värna om naturen och färgsättningen gjordes av konstnären Gert Marcus. Med de stora bostadshusen i Flemingsberg hade gränsen nåtts för hur stort det gick att bygga med de industriella byggmetoder som utvecklades under miljonprogrammet. Det storskaliga byggandet skulle bli starkt kritiserat i efterhand. En kritik som också drabbade västra Flemingsberg.

Flemingsberg fick som många av miljonprogrammets bostadsområden en hög genomströmning av hyresgäster och ett dåligt rykte. Under 1980-talet började därför namnet Grantorp användas och stora upprustningar gjordes för att ge området en bättre status. Idag heter området Flemingsberg igen och ryktet har kunnat höjas tack vare att Södertörns högskola och delar av Karolinska institutet och Tekniska högskolan har flyttat dit.

Namnet Flemingsberg kommer från Flemingsbergs gård som uppfördes på 1790-talet på platsen för en by som förut gått under namnet Annersta. Släkten Fleming döpte om platsen efter sig själva. I dag är gården i privat ägo och hyrs ut som bostäder.

Närmaste SL-hållplats: Flemingsbergs station

close-icon