Animation
Stockholms läns historia

Välj tidsperiod

Vasatiden 1523–1611
1523–1611

Vasatiden

Invånare i länet
 • ca 45 000
Samhällsklasser
 • Bönder
 • Borgare
 • Präster
 • Adel
Länets kändisar
 • Gustav Vasa
 • Karin Månsdotter
 • Olaus Magnus
 • Olaus Petri
 • Peder Swart
Händer i världen
 • 1543 Copernicus sätter solen i centrum
 • 1517 Martin Luther bryter med påven
Birger Jarls torn på Riddarholmen har mer med Gustav Vasa att göra eftersom det var en del av hans förstärkning av Stockholms försvar.
Foto: Andrzej Otrębski CC-BY-SA 4.0

Vasatiden

Under sin långa regeringstid byggde Gustav Vasa, trots motstånd från både bönder och adeln, upp en stark statsmakt med makten samlad hos en enda person. Sverige gjordes nu även till ett arvrike där kungens äldste son skulle ärva kronan. Under Gustav Vasas styre och senare när hans söner regerade befästes Stockholm som rikets viktigaste stad och administrativa centrum. För adeln blev närhet till kungamakten viktig och många gods anlades i länet. Protestantismen blev dominerande i Sverige när Gustav Vasa bröt med den katolska kyrkan och kyrkans alla gårdar och andra rikedomar fördes över i statens och kungens ägo.

Under denna period stärkte man också försvaret och resterna av det ser vi än i dag i form av kanontorn och vasaborgar, som. Gustav Vasa och hans söner byggde i renässansstil inspirerade av det europeiska fursteidealet.

För att modernisera samhället värvades utländska specialister och yrkesfolk. Krigsmakten leddes av utländska officerare och bestod till stor del av legoknektar. Den växande statsförvaltningen krävde kompetent folk, som lockades till Sverige, liksom arkitekter och byggmästare till slottsbyggena. Gruvor och bruk anlades och moderniserades under ledning av erfarna utlänningar och ibland också med utländskt kapital.

Upptäck Penningby slott på ett annorlunda sätt

Penningby i 360 grader

Stora delar av Penningby slott uppfördes under 1500-talet. Efter ett antal ombyggnader förvandlades den senmedeltida borgen till en ståndsmässig adelsbostad och senare till en representativ borgerlig boning. Följ med på en digital vandring genom historien i vår 360-gradersfilm!

1512
Foto: Stockholms stadsarkiv

Romer i Stockholm

Den tidigaste kända svenska källan som omnämner romer är en notis i Stockholms stads tänkebok från den 29 september år 1512. Då kom 30 romska familjer till Stockholm, fick mat och någonstans att bo. I länets historiebeskrivningar är det svårt att se att romer har bott här sedan 1500-talet. Genom historien har romer drabbats av olika former av utsatthet och diskriminering. Vid flera tillfällen har romer senare invandrat till Sverige, i slutet av 1800-talet kom till exempel grupper från Rumänien och Ryssland och på 1950-talet från Finland. Romer har på olika sätt utsatts för diskriminering och under perioder tvingats iväg från en plats men också tvingats vara bofasta. De romska grupperna har sedan 2000 en gemensam status som nationell minoritet i Sverige som ger skydd för romsk identitet, kultur och språk.

Norrsunda kyrka

Norrsunda kyrka byggdes redan på 1100-talet men har sedan dess fått många tillbyggnader under åren. Den sista tillbyggnaden är det gravkapell i tegel som byggdes 1633. Gaveln är rikt utsmyckad med sandstensskulpturer och dekorationer, en riktig renässansgavel!

Norrsunda kyrka
Fotograf: Mattias Ek
1550
Rydboholms slott. Vasatornet.
Fotograf: Anna Ulfstrand

Vasatornet

Rydboholms slott har medeltida anor men Vasatornet byggdes vid mitten av 1500-talet, döpt efter Gustav Vasa som tillbringade stora delar av sin ungdomstid på Rydboholm. Vasatornet var ursprungligen ett försvarstorn omgivet av vatten och är idag ett unikt kulturhistoriskt monument.

Landsfader eller tyrann?

Gustav Vasa

Gustav Vasa var Sveriges kung från 1523, då han erövrade Stockholm, fram till sin död 1560. Under sin tid som regent stärkte han den svenska kungamakten och centraliserade rikets förvaltning. Som kung regerade han med hårda nypor och for våldsamt fram bland både inre och yttre fiender. Han reformerade kyrkan och införde protestantismen i Sverige, och blev genom det den svenska kyrkans överhuvud. Att Gustav Vasa ökade skattetrycket på Sveriges befolkning ledde till flera stora bondeuppror, varav det största var Dackefejden år 1542–1543.

Under sin långa regeringstid byggde Gustav Vasa, trots motstånd från både bönder och adeln, upp en stark statsmakt med makten samlad hos en enda person på ett sätt som aldrig skett tidigare i Sverige. Sverige gjordes nu även till ett arvrike där kungens äldste son skulle ärva kronan. Under Gustav Vasas styre och senare när hans söner regerade befästes Stockholm som rikets viktigaste stad och administrativa centrum.

Under de 130 år som Gustav Vasas ätt regerade förvandlades Sverige från ett litet och splittrat land till en stormakt. Många beskriver därför kungen som i första hand en landsfader och skaparen av den svenska nationalstaten. Andra ser honom som en tyrann.

Gustav Vasa avbildad 1667 av David Frumerie. Frumerie utgick från ett original av den tyske konstnären Jacob Binck, från år 1542.
Foto: Nationalmuseum