Animation
Stockholms läns historia

Välj tidsperiod

Medeltiden 1050–1523
1050–1523

Medeltiden

Styrelseform
  • Feodalsamhälle
Borgar i länet
  • Almare-Stäket
  • Biskops-Tuna
  • Mörby Slott
  • Hörningsholm
Lag och ordning
  • Magnus Erikssons stadslag
Händer i världen
  • 1066 Slaget vid Hastings
  • 1096 – 1099 Första korståget
  • 1352 Digerdödens största utbrott
  • 1492 Columbus korsar Atlanten
Össeby-Garns kyrka, byggd under 1200-talet
Foto: Elisabeth Boogh

Om medeltiden

Under medeltiden utvecklades ståndssamhället. Kungens makt sågs som given av Gud och därunder följde i tur och ordning adel, präster, borgare och bönder. Fattiga och egendomslösa erkändes aldrig som samhällsklass. 

Befolkningen ökade och byarna växte under den tidiga medeltiden. En del gårdar växte till stora gods och de rikaste stormännen byggde sig stenhus. Sigtuna blev under 1000-talet huvudort för den kristna missionen i Mälardalen. Först omkring 1200 var den kyrkliga organisationen så stark att bygderna kunde delas in i församlingar. De äldsta sockenkyrkorna var av trä men från mitten av 1100-talet börjar stenkyrkor byggdes kring Mälaren.

Vid mitten av 1200-talet anlades Stockholm och Sigtunas förlorade sin centrala ställning i Mälardalen. Biskopen flyttades till Uppsala, som blev nytt centrum för kyrkan i hela riket med ärkebiskopen som chef. Under tidig medeltid växte befolkningen snabbt och skogsbygden och skärgården i länet koloniserades.

Med digerdöden vid mitten av 1300-talet inleddes en period med återkommande pestepidemier som varade under hela senmedeltiden. Befolkningen minskade drastiskt och livet för vanliga människor i Stockholmsregionen försvårades också av de ständiga maktkamperna mellan de nordiska unionskungarna och lokala härskare. 

Biskops tuna

Tuna som senare kallades för Biskopstuna, låg vid mynningen till en viktig vattenled till de inre delarna av Uppland. Tuna nämns först i skriftliga källor i slutet av 1200-talet. Härifrån drevs skatten till kyrkan in från hela södra Roslagen. Det första som byggdes var kastalen, ett flera våningar högt murat torn. Runt borgen fanns många andra byggnader i trä som ladugårdar, magasin och bostäder. Omkring år 1500 rasade flera hårda strider vid borgen. Bland annat plundrade Sten Sture d.ä. borgen 1497 och Sten Sture d.y. intog borgen 1517 och slog tillbaka ett landstigningsförsök i närheten av Tuna. Genom Gustaf Vasa kom borgen under kungamaktens kontroll. På 1900-talet växte villasamhället Österskär upp på Tunas marker.

 

Telge hus

Strax norr om Södertälje centrum ligger ruinen av den medeltida fogdeborgen Telge hus. 1445 försökte Engelbrekt öppna en kanal från Saltsjön genom Södertälje för att undvika det danskkontrollerade Stockholm. Han lovade den tyska Hansan tullfrihet och fri lejd förbi Södertälje. Fogden på Telge hus som drev in skatt från Telgehus län motarbetade detta och som hämnd stacks borgen i brand av Engelbrekts närmaste man Erik Puke. Spår av dessa strider som armborstpilar, hästskor, sporrar, och rester av en ringbrynja har hittats, och bland fynden fanns också vardagsföremål som ljushållare, sländtrissor och en fingerborg av brons. När Karl Knutsson valts till kung 1448 lät han bygga upp borgen på nytt. Mot slutet av 1400-talet hade borgen förlorat sin betydelse och övergavs.

Länets medeltida kyrkor

I Stockholms län finns ungefär 85 kyrkor som är nästan 1000 år gamla och fortfarande används. Flera av dem har byggts om under årens lopp men många är välbevarade i sin medeltida form och uttryck. Kyrkor är ett rikt kulturarv och en kulturmiljö som är öppen för alla.

Takmålning i Täby kyrka
Foto: Jenny Bergensten

Albert Målare (ca 1440–1509)

Under 1400-talet nådde kyrkomåleriet en höjdpunkt i Sverige. Tack vare texter som finns tillsammans med de målningar som är kvar kan vi följa målaren Albertus Pictors liv och verk. Han nämns första gången när han blev upptagen som borgare i Arboga. Troligen kom han från Tyskland och flyttade senare till Stockholm. Genom att gifta sig med Anna, som var änka till en målare, kunde han bli medlem i stadens skråväsende.

 

Albert började kalla sig Albertus Pictor – ”Albert målare” på latin. Albertus målningar finns i omkring 30 kyrkor, främst runtomkring i Mälardalen. Han målade ofta bibliska scener, men det förekommer även andra motiv som påminner om livets förgänglighet. Ett exempel är ”Schackspel med döden” i Täby kyrka. 

 

Albertus Pictor lyckades skapa djup genom att måla klädveck och bygga upp ansikten med ljus och skugga, något som var ovanligt på den tiden. För medeltidens kyrkobesökare var det antagligen en upplevelse att betrakta målningarna.

 

Exempel på kyrkor med välbehållna målningar i Stockholms län är förutom Täby kyrka också Odensala kyrka i Sigtuna.

När grundades Stockholm?

Mitt på sista raden i dokumentet på bilden står namnet “Stokholm”. Det var där Birger Jarl och Kung Valdemar skrev under skyddsbrevet som reglerade Fogdö kloster i Södermanland. Det är första gången som Stockholm nämns i en samtida källa. Dokumentet är undertecknat år 1252 och eftersom det är det äldsta belägget så brukar Stockholms ålder räknas från det året.

Men Stockholm kan vara lite äldre än så. I Visbykrönikan, en skrift där munkarna i Visby Franciskanerkloster gjorde anteckningar mellan mitten av 1300-talet och år 1537, nämns att Stockholm grundades 1187 till följd av härjningen av Sigtuna samma år. Eftersom munkarnas anteckning handlar om något som hände mer än 150 år tidigare skulle det behövas fler källor för att fastställa årtalet.

Skyddsbrev för Fogdö kloster utfärdat av Birger jarl i Stockholm i juli 1252
Stockholms stadsarkiv
1279
Platsen för Alsnö hus
Foto: Alf Nordström

Riddarståndets födelse

Alsnö hus är ruinen efter ett medeltida palats från 1200-talet på Adelsö i Mälaren. Det hör till området Hovgården och är ett UNESCO-världsarv sedan 1993. Hovgården omnämns första gången i medeltida källorna år 1200 som “mansionem regiam Alsnu” – ett hus av mer än ordinär storlek. Men platsen har haft en central betydelse åtminstone sedan vikingatiden.

På 1270-talet lät Magnus Ladulås ersätta det äldre huset med ett ståtligt sommarpalats i tegel. Det var på Alsnö hus som Ladulås år 1279 genom den så kallade Alsnö stadga instiftade ett riddarstånd vilket innebar att adeln avgränsades som samhällsklass. Den som tjänade till häst skulle enligt stadgan slippa betala skatt till kungen.

Till skillnad mot tidens ofta välbefästa borgar var Alsnö hus byggt som ett lustslott mer för bekvämlighet än försvar. Magnus Ladulås och senare hans son Birger Magnusson vistades också ofta här ute under sommarhalvåret. Redan i slutet av 1300-talet mötte dock Alsnö hus sin undergång och idag återstår endast delar av grundmurarna på en kulle vid stranden nordöst om Adelsö kyrka.  

Rekonstruktion

Alsnö hus

Vy över Hovgårdsområdet från nordost. Mitt i bilden syns spår av Alsnö hus. Till höger syns kungshögarna.
Fotograf: Ingvar Lundkvist

När du för muspekaren över bilden skymtar en rekonstruktion av hur Alsnö hus kan ha sett ut på platsen där det låg. Bilden gör inga anspråk på att vara skalenlig eller korrekt på andra sätt. Det finns gott om plats att låta fantasin fylla i luckorna.

Vi vet inte vilka våldsamheter som ledde till att Alsnö hus övergavs men när ruinen grävdes ut 1916-1918 upptäcktes att grunden var översållad med armborstpilar. Senare undersökningar har visat att det medeltida huset var byggt på en byggnad från järnåldern.

Fotograf: Alf Nordström

Finsta - Heliga Birgittas födelseort

Ända sedan medeltiden har människor vallfärdat till Finsta som enligt traditionen är heliga Birgittas födelseort. Birgittas pappa ska ha ägt Finsta men om familjen bodde där vet man inte säkert. Birgittas bönegrotta är ett litet utrymme mellan några stora flyttblock. Grottan förknippas med de uppenbarelser som Birgitta hade som barn. En gång såg hon jungfru Maria, en annan gång hur Kristus pinades och dog på korset. Inne i grottan finns ett kors som sattes upp av Birgittasystrarna och utanför grottan står en staty av Birgitta, utförd av Carina Ari. Efter Birgittas helgonförklaring 1391 började pilgrimer strömma till och sockenkyrkan Skederids kyrka fick byggas ut.

Bygden kring Finsta är mycket rik på fornlämningar, främst från järnåldern. Bland annat finns det en fornborg och ett par stora gravfält. Finsta gårds huvudbyggnad är från 1730-talet och byggdes på den medeltida källaren.