Animation
Stockholms läns historia

Välj tidsperiod

Järnåldern 500 f Kr–750 e Kr
500 f Kr–750 e Kr

Järnåldern

Fynd
 • Dräktspännen
 • Glaspärlor
 • Svärd
Klimatförändringar
 • Från milt till kallare väder
Teknologi
 • Redskap av järn
 • Runalfabetet
Händer i världen
 • 432 f Kr Parthenon i Aten byggs
 • 221 f Kr Kinesiska muren börjar byggas
 • 79 e Kr Pompeji begravs i aska
 • 117 e Kr Romarriket är som störst
 • 476 e Kr Västromerska riket går under
 • 622 e Kr Islam grundas
Skeppssättning vid Runsa
Foto: Alf Nordström

Om järnåldern

Under järnåldern försämrades klimatet i Sverige och det blev kallare och fuktigare – mer likt det klimat vi har idag. Lövskogen minskade och granen spred sig söderut. Mycket tyder på att detta var en orolig tid i länet. I gravar har man hittat vapen och det finns mängder av lämningar efter fornborgar som säkerligen byggts som försvar.

Nu började människorna i Mälardalen att arbeta med järn, en metall som var lättare att använda än brons. Av järnet smiddes redskap som var effektivare och mer hållbara. Båtar byggdes med järnnitar, hästarna fick järnbroddar under hovarna och vapen gjordes vassare och dödligare.

Länets största gravfält finns vid Jordbro och Åby i Haninge kommun och Malmby i Närtuna i Norrtälje kommun. Från fynden kan man se att i början av järnåldern begravdes de döda på gravfält där kremerade benrester lades i en grop eller i en behållare av keramik, trä eller skinn. Senare fick gravarna ett mer individuellt uttryck och täcktes av stenar som lades i olika geometriska former. Gravfälten berättar också om att samhället förändrades. Under den äldre järnåldern kan vi se större gravfält, kanske gemensamma för en hel byggd. Arkeologerna hittar ofta föremål från den romerska världen som berättar om romarrikets inflytande på den äldre järnåldern.

Gravfälten från den yngre järnåldern visar att något förändrats i samhället. Varje gård har sitt eget mindre gravfält, något som visar att familjen och gården får en större betydelse. Det är också tydlig skillnad mellan olika gårdar, vissa hade mer makt och Mälardalen var uppdelad i olika småkungariken.

Det första runalfabetet utvecklades under järnåldern och genom runorna har vi viss kunskap om urnordiskan som är föregångare till de skandinaviska språken. Länets äldsta ortnamn har sitt ursprung i järnåldern och urnordiskan, exempelvis Täby, Stuvsta och Väddö. 

500 f Kr–750 e Kr
En gräskulle. Det är sommar.
Nordians hög
Foto: Mattias Ek
Från sidan
Fotograf: Anna Ulfstrand
Utsikt från Nordians hög
Foto: Alf Nordström
Från ovan
Foto: Jan Norrman, CC-BY
En gräskulle. Det är sommar.
Nordians hög
Foto: Mattias Ek

Nordians hög

Den mytiska kung Nordian har gett namn åt gravhögen i Åshusby i Norrsunda, som av allt att döma hyser en högt uppsatt person. Det är en av landets största gravhögar och ligger på ett gravfält med nästan tvåhundra gravar från äldre och yngre järnåldern. Nordians hög är inte undersökt men i flera av de andra gravarna har man hittat spännbucklor, spjutspetsar, en glasbägare, pärlor och ett spänne med emaljinläggningar. Åshusby och gravfältet ligger på en del av Stockholmsåsen nära den nuvarande motorvägen mellan Stockholm och Uppsala.

ca 500 e Kr
Ingången till fornborgen
Foto: Alf Nordström
Runsa fornborg
Foto: Alf Nordström
Runsa skeppsättning
Foto: Anna Ulfstrand

Runsa fornborg

Runsa fornborg ligger högt över Mälaren, med ett strategiskt läge vid en av länets viktigaste vattenleder och med branta bergssidor som ett naturligt skydd. Runsa var en befäst storgård och härifrån styrdes handel, kult och närområdets produktion. På platsen finns också en av Sveriges största skeppssättningar – en relativt ovanlig gravform som uppfördes både under bronsålder och vikingatid. Strax bakom skeppssättningen ligger flera gravar och här finns också en storhög, två ovanligt stora rösen och en stensatt grop som har använts vid vargjakt.

550–1050 e Kr

Säbygravfältet

Säbygravfältet på Ingarö är Stockholms skärgårds största med ungefär 150 gravar. Här möter du ett äldre kulturlandskap med spår av järnålderns åkerbruk. De flesta av gravarna är antagligen från yngre järnålder och den största är en storhög med en diameter på 20 meter. En storhög är en typ av grav som främst användes under folkvandringstiden. Det finns också ett antal låga stensättningar som troligen kan dateras till äldre järnålder. Säby låg på den tiden vid en havsvik och namnet betyder byn vid sjön.

Amalsuintha

Urmoder eller magisk björnkvinna?

Foto från en av museets tidigare utställningar "Ett annat liv".
Foto: Mats EK

En kvinna insvept i en björnfäll måste ha varit en viktig person. Hennes grav hittades på toppen av en kulle vid Dragonbacken i Barkarby och runt den låg andra kvinnor begravda, också de insvepta i björnskinn.

Vi har valt att kalla kvinnan Amalsuintha efter den ostrogotiska drottningen Amalasuitha som härskade över goterna på italienska halvön på 500-talet. Den mystiska graven i Barkarby startade nämligen spekulationer om att kvinnan i björnskinnet kan ha härstammat från goterna, det krigiska folk som bidrog till det romerska rikets kollaps.

Amalsuintha var 50 år eller äldre när hon dog och kvinnorna i de andra gravarna var äldre. Kanske var de hennes efterföljare och hade en speciell roll i samhället eller i den religiösa kulten.

500 f Kr–500 e Kr
Film om Jordbrogravfältet

Jordbrogravfältet

Jordbrogravfältet är Mälardalens största gravfält från äldre järnåldern. Det är en vacker och spännande plats där människor begravts under hundratals år. Här finns över sexhundra synliga gravar, allt från små gropar till stora stenlagda figurer lagda i komplicerade mönster som till exempel formen av ett hjul med ekrar.