Animation
Stockholms läns historia

Välj tidsperiod

Istiden 70 000–9 500 f Kr
70 000–9 500 f Kr

Istiden

Invånare
 • 0
Istidens kulmen
 • 18 000 f Kr
Djur
 • Mammutar
 • Myskoxar
 • Säl
Händer i världen
 • Människan invandrar till Europa
 • Jordbruket utvecklas

Om istiden

Under den senaste istiden täcktes Mälardalen av ett två kilometer tjockt istäcke som pressade sig söderut och skrapade bort alla spår av liv i sin väg. För ungefär 10 000 år sedan började isen att smälta och berghällarna under slipades släta av trycket. Grus, sand och lera som vällde ut under isen bildade milslånga rullstensåsar. I en av dem, Brunkebergsåsen i centrala Stockholm, låg ett ben från en mammut som hittades då man fraktade sand därifrån till det som nu är Berzelii park. Mammuten betade i våra trakter före den senaste istiden och det är möjligt att det också fanns människor här vid den tiden, men det finns ännu inga arkeologiska fynd som gör att man kan säga det säkert.

Isvidd som stupar brant ner i havet
10 000 f Kr
Isen krymper

Vid istidens slut börjar inlandsisen sakta smälta

Det tjocka istäcket smälter med 300 meter varje år och Östersjön är en djup sjö som täcker hela Stockholmsområdet.

Isen krymper

Vid istidens slut börjar inlandsisen sakta smälta

Det tjocka istäcket smälter med 300 meter varje år och Östersjön är en djup sjö som täcker hela Stockholmsområdet.

Isen smälter

Isen tryckte ner landet under havsytan

När inlandsisen smält bort hade den tyngt ner jordskorpan. Det som långt senare skulle blir Stockholm låg 150 meter under havsytan.

Landet höjer sig

Allt fler öar sticker upp ur havet

Det stigande landskapet bar spår av isens framfart. Jättegrytor och rullstensåsar är några av dem som vi kan se än idag. Landhöjningen pågår fortfarande långsamt, med några millimeter om året.

Isen smälter

Isen tryckte ner landet under havsytan

När inlandsisen smält bort hade den tyngt ner jordskorpan. Det som långt senare skulle blir Stockholm låg 150 meter under havsytan.

Landet höjer sig

Allt fler öar sticker upp ur havet

Det stigande landskapet bar spår av isens framfart. Jättegrytor och rullstensåsar är några av dem som vi kan se än idag. Landhöjningen pågår fortfarande långsamt, med några millimeter om året.

Istidssälen

Vikaren är en arktisk sälart som blev kvar i Östersjön efter den senaste istiden, där den troligen var det viktigaste bytet för människor som följde isen när den smälte.

Vikaren är Sveriges minsta säl och blir omkring 1,5 meter lång och väger som mest cirka 110 kg. Den påminner om knubbsälen men är mycket rundare med ett litet huvud. På ryggsidan har vuxna djur mörk päls med ljusa ringar, medan magen har ljusare päls, utan ringar. Vikaren kan bli mellan 40 och 50 år gammal.

Vikaren föder sin kut mellan februari-mars och är beroende av stabil havsis för att göra isgrottor som skydd. Kuten föds med tjock, vit och ullig päls som den behöver tappa innan den kan bege sig ner i vattnet.

Under den isfria delen av året lever sälarna till stor del ute på öppet vatten, och tar sig sporadiskt upp på mindre skär för att vila. Den livnär sig på mindre kräftdjur som skorv, samt fisk som spigg och strömming.

Istider genom tiderna

Visste du att sedan jorden skapades har istider kommit och gått? Det här är dem vi känner till!

 • Huron: 2,4-2,1 miljarder år sedan
 • Kryogen: 850-635 miljoner år sedan
 • Anderna-Sahara: 460-430 miljoner år sedan
 • Karoo: 360-260 miljoner år sedan
 • Kvartär: 2,6 miljoner år sedan – i dag