Kollektivt kulturarv – hembygdsföreningars bilder

Databas, digitalisering, långtidslagring och webbpublicering

Stockholms läns hembygdsförbund och Stockholms läns museum driver tillsammans men flera av länets hembygdsföreningar samarbetet Kollektivt kulturarv. Syftet med Kollektivt kulturarv är att bidra till att hembygdsföreningarnas samlingar digitaliseras, bevaras och tillgängliggörs. Ett samarbetsavtal mellan förbundet och museet garanterar projektets långsiktighet.

Genom att fotografier och föremål i samlingarna digitaliseras ökar chansen för att de ska bevaras för framtiden. Det digitaliserade materialet lagras i en databas där varje förening registrerar all information som finns om fotografiet eller föremålet. Länsmuseet driver databasen och ansvarar för långtidslagringen och webbpubliceringen. För detta betalar föreningarna en avgift.

Fotografier och föremål tillgängliggörs på den gemensamma webbplatsen Kulturarv Stockholm där vi samlar digitala källor till länets kulturhistoria. Men de går också att att samsöka tillsammans med länsmuseets samlingar.  Genom att bilderna publiceras på nätet blir föreningarnas bildsamlingar tillgängliga för fler. Intresset för den lokala kulturhistorien och föreningarnas arbete ökar därmed.

Vad vinner föreningen på att vara med:

• Högupplösta bilder långtidslagras och säkras för framtiden.
• Informationen om bilderna registreras på ett strukturerat sätt.
• Lätt att söka bland alla bilder.
• Bilderna blir tillgängliga för fler.
• Föreningen kan leverera högupplösta bilder för försäljning direkt från databasen.
• Endast lågupplösta bilder visas publikt på webben.
• Erfarenhetsutbyte sker mellan föreningarna som är engagerade i projektet.
• Genom träffar och informationsmöten får man råd och stöd från museet.
• Möjlighet att få bilder publicerade på K-samsök och Europeana.
• Databasen används via en vanlig webbläsare, ingen installation krävs.
• Museet ansvarar för att programvaran uppdateras och är aktuell.
• Föreningen har rätt att använda museets bilder i den egna verksamheten.

Vill ni vara med? Vill du veta mer? Läs mer på vår gemensamma sida: http://www.kulturarvstockholm.se/

close-icon