Byggnadsinventeringar

Många tusen byggnader och miljöer i länet inventerades främst under 1960-, 70- och 80-talen. Inventeringarna genomfördes oftast på uppdrag av en kommun men med personal och handledning från länsstyrelsen. Resultatet av inventeringarna användes som underlag både för planering och för handläggning av byggnadslov. Inventeringsverksamheten har fortsatt sedan den första omgången och kommunerna tar genom nya inventeringar fram underlag till sin planering. De äldsta inventeringarna är idag av stort kulturhistoriskt värde, många byggnader och miljöer är helt förändrade sedan inventeringstillfället.

 
 

Byggnadsinventeringarna är utförda under en längre tidsperiod och med olika metoder och urval. Vissa inventeringar har en tidsgräns tidigt på 1900-talet, andra har bara tagit med en viss typ av byggnader. Sättet att värdera byggnader och miljöer har också förändrats genom åren. Byggnader och miljöer som tagits med i inventeringarna eller har en låg värdering kan vara mycket intressanta idag. Den ursprungliga värderingen är: röd – omistlig, grön – värdefull, gul – intressant. Antingen är det hela bebyggelsemiljön eller endast enstaka hus som har värderats.

Det är nästan alltid bara byggnadernas exteriörer och bebyggelsemiljön som är inventerad och värderad. Inventeringarna omfattade sällan interiörer.

Materialet förvarades tidigare hos länsstyrelsen men finns sedan flera år hos länsmuseet. En liten del av inventeringarna är digitaliserade och finns att hitta i vårt samlingssystem. Övrigt material går att leta i med vår hjälp. Till en början har vi publicerat ca 3 200 inventerade fastigheter. Främst är det hus på landsbygden sorterade efter socken. Det finns också byggnader som vid inventeringstillfället låg på kyrkans eller landstingets mark. Du hittar information om den enskilda fastigheten men också om själva inventeringen.

Här kommer du direkt till de publicerade byggnadsinventeringarna. Kan söka efter en fastighet i sökrutan, välja att läsa inledningstexten i en inventering (om inventeringen) eller bläddra mellan alla inventerade byggnader (fastigheter).

Det är inte helt lätt att hitta en fastighet, både fastighetsbeteckning och gatuadressen kan ha ändrats. Så testa gärna och sök på lite olika gatunamn, fastighets- och kvartersbeteckningar.

Känner du igen några byggnader? Vad har hänt sedan inventeringen? Lämna gärna lite information i kommentarsfältet under respektive byggnad.

Andra inventeringar
Är du intresserad av byggnader i Stockholm stad kan du söka efter inventeringar i det Digitala stadsmuseet. Även många av länets övriga kommuner har gjort egna inventeringar som ibland går att hitta på deras webbplatser annars på biblioteken eller i arkiven. Några kommuner har lagt sina inventeringar i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. I bebyggelseregistret finns också länets byggnadsminnen och kyrkor.

Frågor
Har du frågor om byggnadsinventeringarna kontakta:
Ann-Sofie Nygren, ann-sofie.nygren@regionstockholm.se

close-icon