Alf Nordström

 

 

En av de största enskilda bildsamlingarna på Stockholms läns museum är Alf Nordströms bildsamling med ca 9 000 svartvita påsiktsbilder och negativ, samt 15 000 färgdiabilder. Fotografierna berättar om länets kulturmiljöer under 1960-tal till tidigt 1980-tal.

I början av 1960-talet tillträdde Alf Nordström tjänsten som landsantikvarie och blev därmed länets första regionala kulturmiljövårdare. 1976 övergick han till befattningen som länsantikvarie, efter att kulturmiljövården omorganiserats. Där var han kvar till sin pensionering i början av 1980-talet. Alf Nordström kom att personifiera kulturmiljövården i Stockholms län med sitt starka engagemang och genom hans försorg räddades många kulturmiljöer till eftervärlden.

Alf Nordström var en produktiv och skicklig fotograf som alltid hade kameran med sig på sina många tjänsteresor runt om i länet. Han fotograferade både med småbildskamera och mellanformat. Alf Nordströms efterlämnade bildsamling är ett viktigt källmaterial eftersom fotografierna beskriver många av de platser som med åren blivit etablerade som kulturmiljöer i länets kommuner. Fotografierna vittnar också om den stora omvälvning som länet genomgick under rekordåren då det stora bostadsbyggandet under miljonprogrammet förändrade landskapet.

Många av fotografierna har också publicerats i de kulturhistoriska böcker med anknytning till Stockholms län som Alf var författare till. Mellan åren 1949 och 1966 medverkade han även som fotoskribent på Dagens Nyheter.

Samlingen är topografiskt ordnad och har digitaliserats socken efter socken. 13 654 fotografier är sökbara i databasen.

close-icon